Hæhre fikk milliardkontrakt i Trøndelag

Hæhre Entreprenør AS skal bygge ferdig nye E6 Ranheim–Sveberg, en kontrakt til ca. 2,2 milliarder kroner. Den nye veien skal være klar for trafikk i løpet av sommeren 2026.

Les også: Nye Veier avslutter E6-avtale med Acciona

– Vi er fornøyde med at vi nå kan komme videre i utbyggingen av ny E6 fra Ranheim til Sveberg. Det er mye trafikk på denne delstrekningen og den nye veien vil gi bedre trafikkflyt og øke trafikksikkerheten, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier, i en pressemelding.

Annonse

– Det var sterk konkurranse mellom tre solide og kompetente tilbydere. Nå skal vi inn i en samhandlingsfase med Hæhre Entreprenør AS for å avklare arbeidsomfanget og ser fram til det videre samarbeidet.

Prosjektet omfatter prosjektering og bygging av ny E6 mellom Ranheim og Sveberg. Strekningen er ca. 12,5 kilometer lang fordelt på 10,8 kilometer vei i dagen og den ca. 1,7 kilometer lange Væretunnelen.

Delstrekningen E6 Ranheim-Sveberg (Kartillustrasjon: Nye Veier)

Delstrekningen E6 Ranheim-Sveberg (Kartillustrasjon: Nye Veier)

Endelig fremdrift

– Dette er en viktig milepæl for prosjektet og godt å få på plass ny totalentreprenør. Folk vil etter hvert se mye anleggsaktivitet ute, sier Magne Ramlo, prosjektsjef for E6 Ranheim–Værnes i Nye Veier.

– E6 er en vei med mye trafikk og det er ikke til å unngå at anleggsarbeidet vil påvirke trafikken og føre til andre ulemper. Derfor er vi særlig opptatt av at den nye entreprenøren skal prioritere trafikksikkerhet og fremkommelighet i anleggsfasen, og etablere god dialog med berørte naboer og publikum. Vi som jobber i prosjektet ser veldig fram til å komme over i en ny fase og få bygget ferdig veien. Det er nok også mange som bor i området som vil sette pris på at det nå blir framdrift, sier han.

Rambøll Norge AS er med som rådgiver og skal blant annet stå for prosjekteringen.

Fakta om prosjektet

  • Ferdigstillelse av firefelts motorvei fra Ranheim til Sveberg
  • Fartsgrense 110 km/t
  • Ombygging av tre toplanskryss og to kryss skal kompletteres med nye ramper
  • 30 nye konstruksjoner, hvorav 7 er ferdig bygget og to delvis ferdig bygget
  • Det skal rives 16 eksisterende konstruksjoner

Som del av prosjektet skal det også etableres ny vannforsyning for Malvik kommune med et ledningssystem langs traséen fra Være til Sveberg. Arbeidene med ledningen er påbegynt og skal nå ferdigstilles som del av oppdraget som Hæhre Entreprenør AS har fått. Nytt nordgående løp for Væretunnelen er ferdig sprengt og sikret. Det eksisterende tunnelløpet skal rehabiliteres og utvides noe i nord på grunn av krav til sikt.