Fra «grøftekæll» til bedriftsleder

50 år som ansatt i Råde Graveservice, hvorav nærmere 40 år som daglig leder, er en milepæl Terje Andersen ønsker å markere ved å invitere til prosjektrundtur, faglig konferanse og festmiddag fredag 31. mai.  Et drøyt hundretalls bransjefolk og kunder er invitert til å være med på markeringen.

Av: Odd Borgestrand

Forløperen til Råde Graveservice ble etablert av Sverre Nilsen i 1957. Datteren Gerd fikk tidlig ansvaret for økonomi og regnskap, og ble formelt ansatt i 1970, etter fullført handelsskole i Moss. Terje Andersen fikk et godt øye til Gerd’s søster, Eva, og det tok ikke lang tid før Sverre Nilsen hentet inn mannen som etter hvert skulle bli hans svigersønn.  Da Sverre døde brått, som følge av et hjerteinfarkt i 1980, var det Gerd og Terje som overtok den daglige ledelsen.

Annonse

De to samarbeidet i til sammen 46 år, før Gerd av helsemessige årsaker valgte å selge seg ut av firmaet og lot svoger Terje overta hundre prosent av aksjene.

Les også: Lederskifte i Råde Graveservice

Ufaglært inn i firmaet

Terje begynte i firmaet i 1974. Han hadde ingen formell skolegang utover grunnskolen og søndagsskolen, men var levende opptatt av alt som durte. Den første arbeidserfaringen fikk han på barnevognfabrikken Simo i Fredrikstad. Her jobbet han på lageret og ble som 18-åring også sjåfør. Her lærte han seg å håndtere kunder. Etter tre år på Simo ble han truckfører på Huseby Sag i Fredrikstad.  Da den kommende svigerfar manglet folk på en gravemaskin i Skjeberg ble Terje sendt dit uten noen form for opplæring. Det var en rørlegger som forklarte hvordan maskinen skulle startes og stoppes.

– I dag er det heldigvis helt andre krav for å betjene en anleggsmaskin, sier Terje med et smil. Nå har han gjort alt som må gjøres innen anlegg. Han har lagt rør, kjørt gravemaskin, lastebil og dumper. Og han har spuntet med stålspunt og lært seg de ulike oppgavene takket være gode kolleger.

Han husker spesielt en opplevelse der han ble satt til å kjøre hjulbrøyt i ei myr på Øreåsen i Moss. Det gikk selvfølgelig ikke bra, men erfarne medarbeidere hjalp ham opp hver gang han var i ferd med å synke ned i myra. Det var en tøff læringsprosess, og noen ganger tenkte han at han hadde englevakt.

Dermed kan vi slå fast at han har gått hele veien fra «grøftekæll» til firmaets leder.

Firmaet sikret seg mange inntektsbringende oppdrag tidlig på 70-tallet og opplevde mange gode år. På det meste var arbeidsstokken på nærmere 40 medarbeidere. I 1978 ble det bråstopp, og firmaet gikk overende. Terje opplevde det som dramatisk, men Sverre Nilsen nektet å gi seg og startet på nytt med 18-20 ansatte etter konkursen.

I 1980 var det Gerd Nilsen og Terje Andersen som overtok den daglige ledelsen i firmaet. De to samarbeidet i til sammen 46 år, før Gerd av helsemessige årsaker valgte å selge seg ut av firmaet og lot svoger Terje overta hundre prosent av aksjene.

I 1980 var det Gerd Nilsen og Terje Andersen som overtok den daglige ledelsen i firmaet. De to samarbeidet i til sammen 46 år, før Gerd av helsemessige årsaker valgte å selge seg ut av firmaet og lot svoger Terje overta hundre prosent av aksjene. (Privat foto)

Rollen som leder

Terje kjenner seg trygg i rollen som leder. Han har ingen formell kompetanse innen ledelse, men har en rekke kurs både i maskinlære, kalkulasjon og økonomi, der de fleste kursene har vært i regi av Maskinentreprenørenes Forbund, MEF.
Med et lyst humør og en ekstrovert holdning har han også tatt rollen som bedriftsleder på en god måte.  Kundebehandling er han rett og slett god på. Med årene har han også lært seg klokka noe bedre enn i de tidlige årene som daglig leder.

– Det viktigste er å skaffe jobb, utføre den på en skikkelig måte og gjøre den èn gang, sier Terje entusiastisk.

– Gerd var flink med penger, og vi utfylte hverandre på en god måte. Gerd ble økonomisjefen og styrelederen, mens jeg skaffet jobbene.

Den tøffeste perioden i min tid som leder var finanskrisen fra 1989 til 1994. Da var det en tid med for lave priser. Vi var også underentreprenør på en rekke oppdrag, der vi rett og slett fikk for dårlig betalt. Likevel klarte vi å komme gjennom disse årene uten å gå overende, og fra 1994 og fram til i dag har vi aldri opplevd røde tall, sier han fornøyd.

Bygget relasjoner

– Jeg lærte tidlig at vi måtte bygge gode relasjoner til våre kunder.  Det har vi skapt til selskaper som Borregaard, Moss Havn, Borg Havn, Fredrikstad, Sarpsborg og Moss kommuner og MOVAR.  Vi leverer det disse kundene forventer. Dermed blir vi invitert til å gi anbud på stadig nye oppdrag, og i de fleste tilfellene vinner vi oppdragene fordi kundene vet at vi holder det vi lover, og til en riktig pris.

– Jeg har også lært at prosjektledere og anleggsledere er viktige nøkkelpersoner for firmaet vårt. Derfor har jeg aldri vært redd for å ansette medarbeidere med bedre faglig kompetanse enn meg selv. Disse folka er gull verd for firmaet, sier han, og legger til at døra inn til hans kontor alltid er åpen for enhver medarbeider.

Terje er også opptatt av å delta på de ulike prosjektmøtene for å holde seg oppdatert om situasjonen på de ulike anleggsplassene.

Terje Andersen har jobbet aktivt for å holde åpen dialog og godt kameratskap med sine medarbeidere.

Terje Andersen har jobbet aktivt for å holde åpen dialog og godt kameratskap med sine medarbeidere. (Foto: Odd Borgestrand)

Mange høydepunkter

– Jeg så tidlig at det var viktig med eget pukkverk og egne fyllplasser. Dermed kan vi være mest mulig selvforsynt i de områdene vi har de fleste oppdragene.  Vi startet opp Onsøy Pukkverk i 1990,  i vår mest krevende tid i firmaet.  Vi ser at det er meget gunstig å drive pukkverk selv, ikke minst fordi mye av transporten blir kortreist.

Jeg er også stolt over å ha vært med å bygge parseller av E-6 gjennom Østfold. Vi fikk være med på store deler av etappen fra Kambo til Halden. Grunnlegger Sverre Nilsen var også med på dette på midten av 60-tallet da Statens vegvesen startet den første utbyggingen gjennom fylket. Vi har også fått være med på store byggeprosjekter som sykehuset Østfold på Kalnes, Moss lufthavn Rygge, store rørledningsprosjekter og mange andre infrastrukturprosjekter i fylket.

Satser på eiendom

Råde Graveservice sikret seg for 12 år siden 115 dekar ved Krogstadfjorden i Råde kommune med tanke på bolig- og næringsutbygging. Det har vært en lang vei å gå for å realisere dette prosjektet. Nå er imidlertid prosjektet inne i arealplanen til kommunen, og dermed er reguleringen i gang. Her siktes det mot 80-90 boenheter med eneboliger, leiligheter og trolig også noen hytter. Tidligere har Råde Graveservice vært med å realisere boligområder både på Hvaler, Bredsand i Rygge og Verket i Moss.

Et solid konsern

Råde Graveservice har i dag 110 medarbeidere og en sterk posisjon i lokalmarkedet, som strekker seg fra Follo til svenskegrensa, med de tre østfoldbyene Fredrikstad, Sarpsborg og Moss som kjerneområder. Selskapet er et entreprenørselskap med egen pukkverksdrift, egne avfallsdeponier, eiendomsavdeling og anleggsgartneravdeling.

-Jeg mener vi har et unikt arbeidsmiljø og et helt spesielt fellesskap i bedriften. Her er det lite gjennomtrekk, og antallet medarbeidere som har mottatt Maskinentreprenøres Forbunds hedersmedaljer i sølv og gull har vi mistet tellingen på, sier Terje Andersen, som denne høsten runder 70.

– Jeg er like offensiv i dag som da jeg var 40 år, legger han til.

50 år i Råde Graveservice: Terje Andersen. (Foto: Odd Borgestrand)

50 år i Råde Graveservice: Terje Andersen. (Foto: Odd Borgestrand)

Drivkraften

Terje har ingen umiddelbare planer om å overlate den daglige driften til neste generasjon, men har sikret seg at datteren Trine nå er inne som stedfortredende leder og at sønnen Morten sitter i styret og har rollen som markedsansvarlig. I tillegg er datter Anita med i styrene for Råde Graveservice Eiendom og Krogstadfjorden Eiendomsutvikling AS.

– Drivkraften har hele veien vært gleden av å jobbe sammen med dyktige medarbeidere, slik at vi sammen kan utvikle norsk infrastruktur.  Jeg håper å ha så god selvinnsikt at jeg kjenner dagen da jeg skal overlate firmaet til neste generasjon. Samtidig håper jeg å få være en rådgiver også etter overdragelsen.

Jobben med hver dag å bygge Råde Graveservice er selvfølgelig ikke hele livet mitt, fortsetter han.

– Jeg har i alle år vært bevisst på å holde kroppen i god form med eget treningsrom i kjelleren.  Men aller best liker jeg å komme ut i naturen enten på sykkel eller ski.

Familien betyr mye for meg.

Det var selvsagt et stort slag at kona Eva døde bare 60 år gammel etter noen år med alvorlig sykdom. Nå er Terje gift med Astrid og kjenner at livet er kommet tilbake. Han har de tre barna Morten, Trine og Anita og har også 11 barnebarn rundt seg, som han er veldig stolt av.

I tillegg til egen familie har Terje også vist omsorg og engasjement i lokalmiljøet på Kjærre i Onsøy. Tidlig på 80-tallet startet han en gutteklubb sammen med nabo Roar Johansen. Ektefellene startet etter hvert bakeklubb for jenter, og de to klubbene hadde felles avslutning med sang og et andaktsord. Terje har aldri lagt skjul på sitt kristne livssyn, og har også vært aktiv på Kjærre Misjonshus, der han nå er formann for hus-styret. Råde Graveservice har sammen med Skolt- og Olimb-konsernene vært en solid sponsor for Ungdomssenteret Solbukta i Øyenkilen i Fredrikstad.

50-årsmarkering

50 år i firmaet må feires, men ikke med fokus på egne resultater, understreker Terje Andersen. Han vil ha fokus på anleggsbransjens utvikling, muligheter og visjoner. Jubileumsmarkeringen vil vare i nærmere ett døgn den 31. mai. Det starter med rundreise til pågående prosjekter i Fredrikstad, Sarpsborg og Moss. På ettermiddagen er det invitert til faglig konferanse på Støtvig Hotell på Larkollen, der administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund, Julie Brodtkorb, skal tegne sitt bilde av en bransje i omstilling. Her kommer også toppledere fra Borregaard, Værste AS og Fredrikstad kommune. Terje Andersen skal selv svare på spørsmålet om hans eget firma lever opp til samfunnets og kundenes forventninger.

På kvelden blir det festmiddag på samme hotell, med drøyt 100 inviterte gjester til bords.

– Det blir nok en lang kveld, men jeg er helt sikker på at det blir kjempetrivelig, sier jubilanten som har bedt gjestene om å forære en jubileumsgave til bønder i India, som sliter på grunn av endret klima, og gatebarn i Etiopia.