Lederskifte i Råde Graveservice

Terje Andersen er tilbake i rollen som daglig leder i Råde Graveservice AS, etter at Lasse Hågensen slutter i selskapet.

Lasse Hågensen har måttet trekke seg som daglig leder i Råde Graveservice AS, av helsemessige årsaker. Det informerte Hågensen selskapets styre om i begynnelsen av februar.

– Det var trist at Lasse måtte slutte etter så kort tid, Men helse trumfer alle andre hensyn, og jeg har all mulig forståelse for Lasses avgjørelse, sier Terje Andersen i en pressemelding fra selskapet. Han er nå tilbake i rollen som administrerende direktør og daglig leder i selskapet. Det er en rolle han kjenner godt, etter å ha sittet i lederstolen i praktisk talt snart 40 år.

Annonse

Løsningsorienterte

Lasse Hågensen tiltrådte som daglig leder i Råde Graveservice august 2021.

Terje Andersen understreker at det ikke er noen dramatikk i lederskiftet. Det blir ikke satt i gang rekruttering av noen ny ekstern til rollen som daglig leder.

– Nå skal vi la det bero en stund framover. Vi har mye bra folk i egne rekker, vi tilpasser organiasjonen til endringen og ser an utviklingen framover. Vi er et entreprenørselskap med lang erfaring i å finne gode løsninger på utfordringer. Det gjør vi også nå, sier Terje Andersen.

Råde Graveservice AS har 95 ansatte, solid økonomi, moderne og oppdatert maskinpark og en god ordrereserve. Pukkverksdriften i Onsøy er en viktig del av selskapet, i tillegg til flere store prosjekter med grunnarbeid i eiendomsutvikling.

Råde Graveservice AS har 95 ansatte, solid økonomi, moderne og oppdatert maskinpark og en god ordrereserve. (Foto: Jørn Søderholm)