Skal rehabilitere steinfyllingsdam i Aurland kommune

Hafslund Eco Vannkraft har engasjert Veidekkes datterselskap Tore Løkke AS som hovedentreprenør for rehabilitering av dam Nyhellervatn i Aurland kommune. Prosjektet har høye miljøambisjoner, og oppdraget er verdt ca. 200 mill. kroner.

400 000 kubikk steinmasser

Nyhellervatn ligger på 1400 meters høyde i Nordfjella i Aurland kommune på grensen mellom Vestland og Buskerud fylker. En 650 meter lang steinfyllingsdam med største høyde på 84 meter demmer opp Nyhellermagasinet, som er inntaksmagasin for pumpekraftverket Aurland 3. For å tilfredsstille gjeldende myndighetskrav skal dammen nå forsterkes med om lag 400 000 m3 steinmasser.

Elektriske maskiner

– Vi takker så mye for oppdraget. Bygging og rehabilitering av damanlegg og vannkraftverk er en av våre kjernevirksomheter og et område der vi har lang og bred erfaring. Samtidig setter vi stor pris på Hafslunds høye miljøambisjoner og at vi sammen skal finne nye løsninger for bærekraftig produksjon høyt til fjells, sier daglig leder Tore Crister Løkke i Tore Løkke AS.

Annonse

Utviklingen av elektriske anleggsmaskiner gjør det nå mulig å utføre store deler av de tunge arbeidene på steinfyllingsdammer elektrisk. Målet er å øke denne andelen, og prosjektet har insentiver til å ta i bruk nye elektriske anleggsmaskiner som blir tilgjengelig i løpet av anleggsperioden. Der det ikke er tilgjengelig gode utslippsfrie og elektriske løsninger, vil det benyttes fornybart biodrivstoff.

Ferdig i 2026

– Hafslund ønsker å jobbe for at utbygging av fornybar energi skal skje med så stor grad av fornybare og utslippsfrie løsninger som mulig. Vi har derfor et mål om å redusere egne klimautslipp med 90 prosent og utslipp fra verdikjeden med 50 prosent innen 2030. Dette prosjektet er et viktig steg på veien mot dette målet, sier Kristin Lian, adm. direktør i Hafslund Eco Vannkraft.

Byggestart er planlagt i mai og skal gjennomføres over tre sesonger med ferdigstillelse i 2026. Oppdraget er verdt ca. 200 mill. kroner (eks. mva.).

Annonse