Losser malm og laster sink med Sennebogen-maskiner

Nå utvides verdens mest klimaeffektive sinkverk i Odda. Utbyggingen omtales som en historisk investering for Boliden, og til lasting og lossing av malm og sink og andre biprodukter har selskapet investert i to elektriske Sennebogen-maskiner.

Utvidelsen av produksjonsanlegget skal gjøre det mulig for Boliden Odda å nesten doble sinkproduksjonen. Utbyggingsprosjektet kalt Green Zink Odda 4.0 er beregnet å koste ca. 850 millioner euro. Prosjektet ble vedtatt i 2021 og skal stå ferdig i løpet av inneværende år.

Når anlegget står ferdig vil CO2-utslippene reduseres med 15 prosent. Reduksjonen kommer i tillegg til et allerede lavt nivå, sammenlignet med tilsvarende anlegg rundt om i verden.

Annonse

Boliden Odda produserer i dag ca. 200 000 tonn metallisk sink årlig. I tillegg produseres svovelsyre og forskjellige sink-legeringer til spesielle formål.

Sennebogen 875E Hybrid skal brukes til å laste ferdig sink fra kai til båt. Maskinen ble fraktet i deler på åtte lastebillass, og det tok Stuart «Spike» Hoggart i Volvo Maskin åtte uker å montere og klargjøre den. (Foto: Njål Hagen)

Sennebogen 875E Hybrid skal brukes til å laste ferdig sink fra kai til båt. Maskinen ble fraktet i deler på åtte lastebillass, og det tok Stuart «Spike» Hoggart i Volvo Maskin åtte uker å montere og klargjøre den. (Foto: Njål Hagen)

Moderniseres

Boliden Odda på Eitrheimsneset består av flere forskjellige store og små anlegg, og i forbindelsen med utbyggingen vil de fleste anleggene vil bli utvidet. I tillegg vil prosessene moderniseres og det satses på økt digitalisering og automatisering.

Nede på kaia har Boliden i alle år brukt en kran for lossing av båtene som kommer med malm. Malmen fraktes fra kaia og inn i siloer via et transportbånd. I forbindelse med utvidelsen blir det bygget nytt transportbånd, som vil få betydelig større kapasitet enn det gamle.

For å losse båtene mer effektivt slik at kapasiteten på transportbåndet utnyttes optimalt, har Boliden investert i en Sennebogen 885G.

Kennet Hansen (t.v.), salgssjef Volvo Maskin, og Audun Johanson, prosjektingeniør i Boliden Odda, venter på igangkjøringen av Sennebogen 885G. (Foto: Njål Hagen)

Kennet Hansen (t.v.), salgssjef Volvo Maskin, og Audun Johanson, prosjektingeniør i Boliden Odda, venter på igangkjøringen av Sennebogen 885G. (Foto: Njål Hagen)

16 lastebillass

Havnemaskinen Sennebogen 885G, som fullspekket kan veie opp til ca. 320 tonn, har rekkevidde opp til 38 meter og er elektrisk drevet. Effekten er oppgitt til 500 kW (680 hk) og den har rail gantry (går på skinner).

Maskinen ble fraktet med til sammen 16 lastebillass fra fabrikken i Tyskland til nærmeste havn, og gikk på båt til Odda. Tilrettelegging og monteringen ble påbegynt i august i fjor, og desemberdagen vi er på besøk, skal Sennebogen-maskinen overleveres fra Volvo Maskin til Boliden Odda.

Det er også denne dagen den offisielt skal kjøres for første gang.

– Vi er et team fra Volvo Maskin, som sammen med montører fra Sennebogen-fabrikken, har tilrettelagt og montert maskinen, sier Knut Grepperud, produktsjef Sennebogen hos Volvo Maskin.

Volvo-teamet, bestående av Kennet Hansen (salgssjef), Knut Sollesnes (fagansvarlig), Jan Harviken (opplærlingsansvarlig), Stuart «Spike» Hoggart (prosjektmontør), og Knut Grepperud, er sammen med en rekke representanter fra Boliden Odda til stede da maskinen ble kjørt i gang.

God stemning blant Volvo-folket. Fra venstre: Knut Grepperud, produktsjef Sennebogen, Jan Harviken, opplærlingsansvarlig, og Stuart «Spike» Hoggart, prosjektmontør. (Foto: Njål Hagen)

God stemning blant Volvo-folket. Fra venstre: Knut Grepperud, produktsjef Sennebogen, Jan Harviken, opplærlingsansvarlig, og Stuart «Spike» Hoggart, prosjektmontør. (Foto: Njål Hagen)

Fra kran til anleggsmaskin

Det var en av de mest erfarne førerne hos Boliden Odda som fikk æren av å hente opp den første grabben med malm fra båten som lå til kai.

Opplæringen av maskinførerne har også vært en del av Volvos ansvar. Alle førerne er sertifisert som kranførere og har måttet få opplæring som maskinfører. Opplæringen har vært Jan Harvikens ansvarsområde, og til dette arbeidet er Lars Jørgen Stålesen og hans Volvo EWR150E hjulgraver leid inn.

– Etter mange uker med opplæring har nå totalt 13 førere fått maskinførerbevis, sier Harviken.

Lars Jørgen Stålesen i Stordalen Vognlag AS og hans Volvo EWR150E hjulgraver har vært leid inn for å bistå i maskinføreropplæringen av de ansatte i Boliden Odda. (Foto: Njål Hagen)

Lars Jørgen Stålesen i Stordalen Vognlag AS og hans Volvo EWR150E hjulgraver har vært leid inn for å bistå i maskinføreropplæringen av de ansatte i Boliden Odda. (Foto: Njål Hagen)

Dette er også helt nødvendig for også å kunne kjøre den andre Sennebogen-maskinen som er levert til Boliden Odda.

Modellen har betegnelsen Sennebogen 875E Hybrid. Den veier ca. 160 tonn, har en rekkevidde på opp til 29 meter og er utstyrt med en dieselmotor som yter 391 kW (524 hk). Begge Sennebogen-maskinene er for øvrig utstyrt med OilQuick.

875E-maskinen kom også i deler, og det måtte til sammen åtte lastebiler for å frakte den inn til Odda. Stuart «Spike» Hoggart har brukt vel åtte uker på monteringen, og nå gjenstår bare noen få justeringer før maskinen er klart til bruk.

Hovedbruksområdet for 875E Hybrid-maskinen vil bli utlasting av ferdig sink fra kai til båt.

Fra monteringen av bom og stikke på Sennebogen 885G. Tre kraner og to lifter måtte til for å få dem sammen. (Foto: Stuart «Spike» Hoggart)

Fra monteringen av bom og stikke på Sennebogen 885G. Tre kraner og to lifter måtte til for å få dem sammen. (Foto: Stuart «Spike» Hoggart)

(Foto: Boliden Odda)

(Foto: Boliden Odda)

Boliden Odda

Boliden Odda er en produsent av metallisk sink på Eitrheimsneset i Odda. Fabrikken produserer også svovelsyre og forskjellige sink-legeringer for spesialbruk. Fabrikken ble etablert som Det Norske Zinkkompani A/S av den fransk-belgiske bergverksbedriften Compagnie Royale Asturienne des Mines i 1924. Beliggenhet på Eitrheimsneset ble valgt som følge av rik tilgang til elektrisk strøm fra kraftverkene i Tyssedal. Smelteverket er i dag eid av Boliden AB.

Sinkverket ble modernisert i 2003/2004 og regnes som en av verdens mest kostnadseffektive sinkprodusenter. I tillegg til å ha tilgang på ren energi til gode priser, har sinkverket den fordelen at sinkmalm i stor grad kan leveres fra Boliden ABs gruver i Sverige og Skottland. Boliden Odda har også en fordel overfor mange sinkverk at det svært miljøskadelige restmaterialet etter uttak av sink (som vil inneholde høye konsentrasjoner av tungmetall, inklusivt bly og kvikksølv) kan deponeres i de store fjellhallene som er sprengt inn i fjellet på vestsiden av Sørfjorden. (Kilde: Wikipedia)

Knut Sollesnes, fagansvarlig i Volvo Maskin, har hatt ansvaret for HMS og vært prosjektkoordinator i forbindelse med montering og klargjøring av Sennebogen-maskinene. Han forteller at det har blitt mange turer til Odda siden midten av august i fjor. (Foto: Njål Hagen)

Knut Sollesnes, fagansvarlig i Volvo Maskin, har hatt ansvaret for HMS og vært prosjektkoordinator i forbindelse med montering og klargjøring av Sennebogen-maskinene. Han forteller at det har blitt mange turer til Odda siden midten av august i fjor. (Foto: Njål Hagen)