JV Skanska Syltern signerte milliardkontrakt

Etter å ha gjennomført en vellykket optimaliserings- og klargjøringsfase, har JV Skanska Syltern signert kontrakten med Nye Veier for bygging av ny E6 mellom Berkåk og Vindåsliene i Trøndelag.

Skanska og Syltern gjennomfører prosjektet i et 60/40 arbeidsfellesskap.

Den totale kontraktsverdien er på ca. 2,1 milliarder kroner eks. mva.

Annonse

Kontrakten omfatter bygging av 15 kilometer firefelts motorvei og om lag 15 kilometer med fylkes- og lokalveier mellom Berkåk i Rennebu kommune og Vindåsliene i Midtre Gauldal, sør for Trondheim.

– Vi ser virkelig frem til å realisere dette viktige samferdselsprosjektet. Dette er et prosjekt som vil påvirke hele regionen, med bedre trafikksikkerhet og kortere reisetid. Vi har vært igjennom en meget god optimaliseringsfase med Nye Veier, og vi gleder oss nå til å komme i gang med byggingen sammen med Syltern. Dette markerer også vår første kontrakt for Nye Veier – vi er stolte av tilliten de har vist oss, og vi ser frem til et godt samarbeid, sier Stein Ivar Hellestad, konsernsjef i Skanska Norge, i en pressemelding.

– Vi har arbeidet mot denne dagen i nærmere 5 år og gleder oss stort over å være tilbake i E6-prosjektet i Berkåkområdet. Vi ser fram til å arbeide sammen med Skanska i et arbeidsfellesskap og vi er klare til å gi vårt bidrag til en suksessfylt prosjektgjennomføring, sier Øystein Syltern, daglig leder i Syltern.

Godt samarbeid

I optimaliseringsfasen skal det ha vært gjort en rekke grep for å forbedre prosjektet, både når det gjelder valg av løsninger og påvirkning på klima og miljø.

Prosjektet har blant annet erstattet en tunnel med en mindre overgangsbru, fylkesvei er parallelført langs ny E6, og veilinja er justert slik at store deler av tidligere regulert veiareal kan tilbakeføres til landbruk, natur og fritidsområder, LNF.

I tillegg har prosjektet oppnådd 19 meter veibredde på den delen av E6 som er H3 110 km/t uten fravik, noe som skal gi vesentlig mindre arealbeslag i forhold til tidligere regulert veibredde.

– Vi er veldig positive til måten Nye Veier har tatt oss imot på. Vi har hatt et utrolig godt samarbeid med prosjektorganisasjonen så langt. Viljen og evnen til å hjelpe oss med holde fremdrift og finne gode løsninger spesielt med pågående reguleringsprosess har vært overveldende, sier prosjektleder Ole Petter Johansen fra JV Skanska Syltern.

Prosjektet skal ha satt seg svært ambisiøse klimamål, og skal for eksempel redusere klimagassutslippet med over 50 prosent sammenlignet med klimabudsjettet. Prosjektet blir sertifisert i henhold til «BREEAM Infrastructure Whole Team Award», med ambisjon om nivå Very Good.

Anleggsarbeidene starter 29. april, og prosjektet skal være ferdigstilt høsten 2027.