«Anleggsløftet» – for dem som står utenfor

Anleggsbransjen er kjent for å være inkluderende. Nå har Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) inngått en samarbeidsavtale med NAV, hvor målet er å få flere ut i jobb.

Klikk deg inn på Anleggsløftets nettsider her!

– I Norge står én av fem i yrkesaktiv alder utenfor arbeidslivet. I 2022 var hele 659 000 personer mellom 20 og 66 år verken i jobb eller utdanning, ifølge tall fra NAV. For unge voksne, mellom 20 og 29 år, er det 105 000 som står utenfor. Bare i Troms og Finnmark dreier det seg om 6000 unge mennesker. Dette er et stort samfunnsproblem, sier Jorunn Nyheim, MEFs distriktssjef i Troms.

Annonse

Bransjen trenger praktikere

Det er nettopp de unge voksne, nærmere bestemt de mellom 18 og 29 år, som MEF og NAV nå skal rette søkelyset mot i den nye kampanjen «Anleggsløftet».

– Vi har inngått en samarbeidsavtale med NAV, og lanserer nå et pilotprosjekt her i Troms, hvor målet er å få unge mennesker som står utenfor arbeidslivet ut i jobb. Bransjen trenger arbeidskraft, og unge i arbeidsdyktig alder kan med dette få mulighet til en spennende yrkeskarriere, sier Nyheim.

– Vi vet at anleggsbransjen kan være en veldig fin arena for mennesker i «utenforskap». Det finnes en lang rekke eksempler på at personer som ikke nødvendigvis har den formelle utdannelsen eller riktige bakgrunnen, tas inn i varmen hos MEF-bedrifter og finner sin plass. Ofte ender de også opp med å ta fagbrev. Mange av disse unge er kanskje ikke typiske teoretikere, men de kan være utmerkede praktikere, som vår bransje trenger, forsetter hun.

– I dette pilotprosjektet, som MEF Troms, OKAB og NAV har jobbet med over lang tid, har vi fått 17 MEF-bedrifter fra Troms med på laget for å teste konseptet. Alle er lærebedrifter via OKAB og har dermed også erfaring med rekruttering og opplæring av unge.

Les om hvordan Michael Kirknes (23) fant sin plass i anleggsbransjen

anleggsløftet.no

– Hva går Anleggsløftet ut på, helt konkret?

– Dette er som sagt et konsept hvor vi retter oss mot unge voksne. Vi skal også kjøre en kampanje hvor vi er synlige i de kanalene denne målgruppen befinner seg på, blant annet i ulike sosiale medier. I tillegg har vi naturligvis en egen nettside – anleggsløftet.no – hvor alle kan gå inn og finne mye nyttig informasjon. Her er det også mulig å registrere sin interesse for bransjen, med mål om en fremtidig jobb. Samarbeidet som er inngått med NAV bidrar til at kandidaten kan komme i kontakt med potensielle arbeidsgivere, sier Nyheim.

– NAV har en lønnskompensasjonsordning som de bedriftene som tar inn kandidater kan benytte seg av. De kan få et midlertidig lønnstilskudd, der NAV dekker en del av lønna i en periode på opptil ett år. En annen mulighet er såkalt arbeidstrening, hvor kandidaten får prøve seg hos en bedrift i en periode, for å se om det i det hele tatt kan være noe for både kandidaten og bedriften. Da dekker NAV alt. I tillegg er det noe som kalles mentortilskudd, der en ansatt i bedriften kan bli frikjøpt av NAV for å gi hjelp og veiledning til kandidaten. Dette vil i mange tilfeller være en viktig suksessfaktor. I enkelte tilfeller kan også NAV dekke utgifter til tilrettelegging og ulike kurs, forteller hun.

– Det viktigste er at de får en mulighet

Maskinentreprenør Stig Kristiansen AS er en av pilotbedriftene i Anleggsløftet, og Stig Kristiansen selv, bedriftens grunnlegger, har vært svært delaktig i prosjektet. Bedriften har gjennom en årrekke tatt inn mange personer med bakgrunn fra NAV og har god erfaring med det.

– Jeg tror du finner eksempler på det hos de fleste maskinentreprenører, sier Stig Kristiansen.

– Det er artig at NAV i Troms og Finnmark er fremme i skoene når det gjelder dette. Selv om det garantert ikke er lønnstilskuddet som er motivasjonen for bedriftene til å ta inn en kandidat, så det er jo en fordel at de ikke løper noen stor økonomisk risiko ved å gi dem sjansen. For det er klart at ikke alle passer inn i denne bransjen. Det viktigste er at kandidaten får en mulighet, som både kan være et springbrett for vedkommende, og en sjanse for bedriften til å få en dyktig medarbeider.

Rulles videre ut i hele landet?

Ifølge MEFs Jorunn Nyheim er det viktig at det er kort avstand mellom NAV-konsulent og bedrift. Derfor er det utpekt noen personer fra NAV i Troms som skal være ekstra oppdatert på bransjen. Blant disse er Alexander Os, som for øvrig er tidligere verdensmester i skiskyting. Han mener anleggsbransjen peker seg positivt ut når det gjelder å ta inn personer med ulik bakgrunn.

– Anleggsbransjen har vært veldig god på inkludering gjennom mange år, selv om man kanskje ikke har kalt det inkludering, sier Alexander Os. Han håper nå dette pilotprosjektet kan være starten på noe større.

– Vi håper jo i første omgang at dette vil gi resultater; at vi kan få mange kandidater ut i arbeidslivet, samtidig som bedriftene får dekket sine behov for arbeidskraft. Dette er i første omgang en pilot i litt mindre skala, for å se hvordan det fungerer og ta læring av det, før det forhåpentligvis kan rulles ut i en større skala. Målet på sikt må jo være, hvis dette fungerer som vi håper, at det spres ut til hele landet.