NRC Group med stor Fornebubane-kontrakt

Fornebubanen og NRC Group Norge har signert kontrakt for arbeidet med å koble Fornebubanen på eksisterende T-banenettverk ved Volvat, nær Majorstuen i Oslo. Kontrakten har en estimert verdi på rundt 280 millioner kroner.

– Stolte

– Vi er stolte over å bidra til et så viktig infrastrukturprosjekt i Oslo-området, sier Arild Moe, administrerende direktør i NRC Group Norge, i en pressemelding.

– Fra et tidligere prosjekt, Tverrslag Skøyen, har vi erfart et godt samarbeid med Fornebubanen som kunde. Derfor er dette et prosjekt vi har hatt et sterkt ønske om å få, og vi kommer til å videreføre prosjektteamet vårt fra forrige gang. Nå ser vi fram til å fortsette det gode samarbeidet, sier Moe.

Annonse

Utfordrende

– Det blir viktig å få til en vellykket påkobling av Fornebubanen til dagens T-banenettverk. Vi regner dette som en utfordrende del av arbeidet med Fornebubanen, med mange hensyn å ta. Vi ser frem til et godt samarbeid med NRC Group Norge, sier Irene Måsøval, etatsdirektør i Fornebubanen.

Om kontrakten

Arbeidet NRC skal utføre omfatter innføring av Fornebubanen til Majorstuen stasjon. Fornebubanens inngående løp skal kobles på Røabanens inngående spor inne i eksisterende Volvattunnel. Utgående spor mot Fornebu skal kobles på Røabanens utgående spor ved Frognerbekken etter Volvat bru og deretter gå inn i ny kulvert og enkeltsporet tunnel mot Fornebu.

Illustrasjon av Fornebubanens påkobling ved Volvat. (Foto: Fornebubanen)

Illustrasjon av Fornebubanens påkobling ved Volvat. (Foto: Fornebubanen)

Dagens Volvattunnel fra påkobling Fornebubanen mot Majorstuen, inkludert kulvert under Thaulows vei, skal utvides og reetableres i samsvar med dagens krav i teknisk regelverk.
Anskaffelsen omfatter også fornyelse av resten av Volvattunnelen mot Borgen. Volvat bru over Centrumsbanen (Ringen) skal byttes fra dagens bru med fastspor til prefabrikkert ståltraubru med ballastspor. Dette arbeidet utføres for Sporveien.

Entreprisen omfatter også rivning og reetablering av begge spor med strømskinner for Røabanen fra portal Volvattunnelen etter Borgen stasjon til sporveksel Holmenkollbanen for utgående spor. Tilsvarende for inngående spor, som rives og reetableres til et punkt omtrent ved Volvat bru.