Maskinsalget 2023 og forventinger til 2024

Vi i Anleggsmaskinen ønsket «å lodde» stemningen i markedet. Derfor tok vi kontakt med maskinimportørene og stilte fem spørsmål om blant annet fjorårets resultat, og hvilke tanker de gjør seg om 2024.

Salget av anleggsmaskiner i 2023 endte nesten likt med året før, og det ble totalt solgt 4572 maskiner. Andelen solgte nullutslippsmaskiner økte, og 2023 ble et rekordår for denne typen maskiner.

Les også: Maskinsalget 2023 – Status quo

Annonse

Beck Maskin AS

Christian Beck, daglig leder Beck Maskin AS.

Christian Beck, daglig leder Beck Maskin AS.

1: Hvordan ble 2023 i forhold til forventingene?

2023 ble noe lavere enn forventet. Flere av våre leverandører hadde fortsatt leveringsutfordringer, slik at vi ikke fikk levert som ønsket. Omsetning havnet på samme nivå som 2023, men med dårligere resultat grunnet utfordrende valuta, og forsinkede leveranser.

2: Hvor mange nye maskiner solgte dere i 2023 (Med dette menes maskiner som ble fakturert ut)?

130 nye maskiner ble levert i 2023.

3: Hvor mange brukte maskiner solgte (fakturert) dere i 2023?

38 brukte maskiner.

4: Hvilke forventinger har dere til 2024 (eget salg og totalmarked)?

Vi tror 2024 blir noe dårligere enn 2023. Det er store utfordringer i byggebransjen, høye renter, prisøkninger etc. som tilsier dette. For egen del har vi forventninger en forsiktig økning fra 2023. Vi fikk færre leveranser i 2023 enn forventet, og har derfor god ordrereserve inn i 2024.

5: Nye modeller/andre nyheter i 2024?

Kobelco kommer med nye minigravere i klassene 2,5, 3, 3,5 og 4 tonn, samt ny utgave av korthekk-maskinen på 40 tonn. Canycom kommer med ny 5-tonns dumper på belter og med svingbar kasse. Mecalac kommer med elektrisk hjullaster på 7 tonn og hjuldumper på 6 tonn, begge med 8 timers driftstid på en lading.

EMSG Norge AS

Finn Thrane Johansen, daglig leder EMSG Norge AS.

Finn Thrane Johansen, daglig leder EMSG Norge AS.

1: Hvordan ble 2023 i forhold til forventingene?

Under budsjett men omsetningsmessig temmelig likt som 2022. Vi som alle andre merket kostnadsøkninger og svak valuta.

2: Hvor mange nye maskiner solgte dere i 2023 (Med dette menes maskiner som ble fakturert ut)?

100 nye maskiner.

3: Hvor mange brukte maskiner solgte (fakturert) dere i 2023?

30 brukte maskiner.

4: Hvilke forventinger har dere til 2024 (eget salg og totalmarked)?

Vi har budsjettert med en liten økning i 2024. Tror på en roligere start på 2024, men at det tar seg opp siste halvår. Forventer en liten nedgang i totalmarkedet, og kanskje rundt 4000 maskiner.

5: Nye modeller/andre nyheter i 2024?

Weidemann minilastere og Cormidi minidumpere som vi lanserte på Arctic Entreprenør.

Entrack AS

Robert Kvesetberg, daglig leder Entrac AS.

Robert Kvesetberg, daglig leder Entrac AS.

1: Hvordan ble 2023 i forhold til forventingene?

Det ble et brukbart år til tross for nedgang i markedet. Overgikk 2022-tall, delvis pga. fusjonen med H&H Maskin. Omsetningen havner på drøye 640 mill.

2: Hvor mange nye maskiner solgte dere i 2023 (Maskiner som ble fakturert ut)?

233 nye maskiner levert/fakturert.

3: Hvor mange brukte maskiner solgte (fakturert) dere i 2023?

76 brukte maskiner levert/fakturert.

4: Hvilke forventinger har dere til 2024 (eget salg og totalmarked)?

Markedet kommer til å bli preget av høy rente og euro-kurs i 2024. Vi forventer at de nye produktene til Entrack vil gi økt salg. Markedet avventer kutt i renten og vi regner med en bedring i slutten av 2024.

5: Nye modeller/andre nyheter i 2024?

Entrack har nye og spennende produkter i sortimentet for 2024 – el-maskiner fra Kramer, 5065E/1445E og Ljungby kommer med L11-7 E sent 2024. Det blir spennende å jobbe seg inn de nye kundegruppene som følger med Kramer, Ljungby og Yanmar.

Hesselberg AS

Per Erik Pedersen, direktør salg og drift i Hesselberg AS.

Per Erik Pedersen, direktør salg og drift i Hesselberg AS.

1: Hvordan ble 2023 i forhold til forventingene?

Vi leverte i henhold til forventningene for oss og omsetningsmessig på samme nivå som 2022. Brukt har vært litt tøffere ved at prisene har vært veldig under press ( Norge og Europa)

2: Hvor mange nye maskiner solgte dere i 2023 (Maskiner som ble fakturert ut)?

Oppga ikke antallet

3: Hvor mange brukte maskiner solgte (fakturert) dere i 2023?

Oppga ikke antallet

4: Hvilke forventinger har dere til 2024 (eget salg og totalmarked)?

For 2024 forventer vi et marked på samme nivå eller en liten nedgang i forhold til 2023. Hesselberg forventer en liten økning i eget salg.

5: Nye modeller/andre nyheter i 2024?

Av nyheter så har vi fått inn en elektrisk PC 210 for test i Norge, så denne vil være mulig å se hos oss.

Hymax AS

Glenn Mellegaard, daglig leder Hymax AS.

Glenn Mellegaard, daglig leder Hymax AS.

1: Hvordan ble 2023 i forhold til forventingene?

Totalt sett ble 2023 et godt år hvis vi ser isolert på omsetting, som økte med ca. 7 % fra 2022. Omsetningen endte på kr. 406 mill. (Dette er 100 mill. og 25 % høyere enn hva vi oppnådde i 2020). Utleiebransjen er den kundegruppen som har bidratt mest til økningen og som nå står for ca. 55 % av omsetningen vår. Den største veksten hadde vi innenfor salg av brukte maskiner og vårt nye varemerke Merlo.

Resultatmessig ble ikke året så godt som ønsket og dette er pga. valutasituasjonen og den svekkede kronekursen. I et marked hvor alle importører har store lager er det vanskelig å øke prisene i takt med valutaendringene, men vi forventer at dette nå vil normalisere seg utover i 2024.

2: Hvor mange nye maskiner solgte dere i 2023 (Maskiner som ble fakturert ut)?

445 nye maskiner.

3: Hvor mange brukte maskiner solgte (fakturert) dere i 2023?

265 brukte maskiner.

4: Hvilke forventinger har dere til 2024 (eget salg og totalmarked)?

Forventningene til 2024 er å holde omsetningen på samme nivå som i 2023.

Det kommer nå en del positive signaler både når det gjelder forventning til rentenedsettelser og styrket kronekurs, noe som vil bidra positivt. Det vi også ser er at utleiebransjen leverer godt og mange velger å leie maskiner, når det er større usikkerhet rundt oppdragsmengden hos den enkelte entreprenør.

Tross de utfordringene AS Norge nå står i er vi trygge på at landet skal bygges og vedlikeholdes videre, og da vil det være behov for maskiner, utstyr og service.

Vi tror 2024 blir året hvor vi skal «holde hodet over vann» og rigge oss for oppgang i 2025.

5: Nye modeller/andre nyheter i 2024?

Vi får en del produktnyheter i form av nye modeller og flere elektriske maskiner, som vil være med å bidra i tiden som kommer. Vei & Anlegg vil være den store satsningen i år, hvor mye nytt vil bli presentert.

Liebherr-Norge AS

Håkan Nyhaugen, daglig leder Liebherr-Norge AS.

Håkan Nyhaugen, daglig leder Liebherr-Norge AS.

1: Hvordan ble 2023 i forhold til forventingene?

Noe lavere antall, men vi har solgt større maskiner så omsetning ble litt høyere. Inflasjon spiller også en liten rolle her.

2: Hvor mange nye maskiner solgte dere i 2023 (Maskiner som ble fakturert ut)?

119 nye maskiner.

3: Hvor mange brukte maskiner solgte (fakturert) dere i 2023?

75 brukte maskiner.

4: Hvilke forventinger har dere til 2024 (eget salg og totalmarked)?

Det forventes en nedgang i totalvolum, noe jeg er enig i. Noen sier 20 % andre 30 %. Vi håper og tror det bare blir 20 %.

For vår egen del har vi fortsatt en lav markedsandel. For oss handler det om å ta markedsandeler. Vi har derfor tro på vekst i 2024.

5: Nye modeller/andre nyheter i 2024?

Stort fokus på el/batterimaskiner. Dette kan nok kompensere litt for nedgangen som er forventet.

Vi kommer med serieproduksjon av batterimaskiner på hjullaster, beltemaskiner og hjulmaskiner i 2024. De første blir levert nå i Q2.

Generelt er det mye nyheter på programmet frem mot BAUMA 2025, men vi får ikke vite noe særlig før det foreligger en pressemelding. Liebherr holder kortene tett til brystet så lenge de ikke er helt sikre på kvalitet og resultat.

Nasta AS

Tom Johansen, administrerende direktør i Nasta AS.

Tom Johansen, administrerende direktør i Nasta AS.

1: Hvordan ble 2023 i forhold til forventingene?

Totalomsetningen i Nasta havner på ca. kr. 1 450 000 000,-. I 2022 fakturerte vi 571 nye maskiner og omsetningen ble på kr. 1 571 000 000,-. Med andre ord en reduksjon i antall nye maskiner på 15 %, mens omsetningen ser ut til å bli ca. 7,7 % lavere enn i toppåret vårt 2022. 2023 endte dermed omtrent som forventet ved inngangen til året. Årsaken til at Nasta sine tall for fakturerte maskiner viser en noe større tilbakegang enn totalmarkedet fra 2022 til 2023 er at hovedleverandøren vår, Hitachi, stort sett var leveringsdyktige gjennom 2022 og 2023, mens flere av konkurrentene våre først i 2023 hadde mulighet til å fakturere mange av maskinene som ble solgt av dem i 2022.

2: Hvor mange nye maskiner solgte dere i 2023 (Maskiner som ble fakturert ut)?

483 nye maskiner i 2023, inkludert 24 utslippsfrie maskiner.

3: Hvor mange brukte maskiner solgte (fakturert) dere i 2023? 

230 brukte maskiner i 2023 (246 i 2022).

4: Hvilke forventinger har dere til 2024 (eget salg og totalmarked)?

Det er usikkerhet knyttet til 2024. Et veldig godt desembersalg gjør at Nasta går inn i 2024 med en høy ordrereserve. Samtidig er opplevelsen vår at mange potensielle kjøpere av anleggsmaskiner er litt på vent. Vi tror at kjøpelysten vil ta seg godt opp når vinteren forlater landet, og Nasta har budsjettert med en marginal oppgang i egen omsetning i 2024. Vi tror totalmarkedet vil være lavere i første halvår av 2024 enn i 2023, og at det vil være omvendt etter sommeren – så alt i alt uendret fra 2023. Nasta vil imidlertid levere mange maskiner i første halvår 2024, da vår nye 8(9)-tonner Hitachi ZX95US-7 allerede har meldt sin ankomst til Norge, og leveransene av denne starter i disse dager. Markedsandelene våre forventes å ligge på samme høye nivå i 2024 som i snittet av 2022 og 2023.

5: Nye modeller/andre nyheter i 2024?

I tillegg til 8-tonneren nevnt i forrige avsnitt tror vi at vi i Norge vil se en re-introduksjon av utslippsfrie maskiner i 2024. Etter hvert som kunnskapen øker og mytene forsvinner så vil interessen for EL komme tilbake. Våre viktigste maskiner i denne kategorien vil være ZX85US-7e (som nå blir serieprodusert av Hitachi), og den nylig introduserte 15-tonneren ZE135US (som Nasta produserer i samarbeid med vår tyske partner K-TEG). Større utslippsfrie maskiner vil fremdeles bli produsert på vårt anlegg i Larvik, i første rekke til våre gode kunder som ønsker å sette et grønt fotavtrykk.

Pon Equipment AS

Ole Petter Holene, administrerende direktør i Pon Equipment AS.

Ole Petter Holene, administrerende direktør i Pon Equipment AS.

1: Hvordan ble 2023 i forhold til forventingene?

Vi hadde høye forventninger til 2023, og sluttresultatet ble enda bedre. En kjempejobb fra hele organisasjonen gjorde at vi leverer all time high.

2: Hvor mange nye maskiner solgte dere i 2023 (Maskiner som ble fakturert ut)?

1060 nye maskiner.

3: Hvor mange brukte maskiner solgte (fakturert) dere i 2023?

321 bruke maskiner.

4: Hvilke forventinger har dere til 2024 (eget salg og totalmarked)?

Forventningene til 2024 er en nedgang fra 2023 med ca. 15%.

5: Nye modeller/andre nyheter i 2024?

Produktnyheter i 2024: CAT 301.9 elektrisk (minigraver), CAT 906 elektrisk (kompaktlaster), CAT 950 elektrisk (hjullaster), CAT 926/930/938 (ny hjullaster) og CAT 255/265 (ny skidsteer).

Ellers får vi oppdateringer på store hjullastere (988/988XE).

Rosendal Maskin AS

Tor Anders Høgaas, daglig leder Rosendal Maskin AS.

Tor Anders Høgaas, daglig leder Rosendal Maskin AS.

1: Hvordan ble 2023 i forhold til forventingene?

2023 ble et utfordrende år, med tanke på prisstigninger, valutautfordringer og et mer avventende marked. Vi hadde en bra ordrereserve inn i 2023, og leverte et greit antall maskiner, og havnet omtrent på budsjett. Omsetning endte på 462 mill.

2: Hvor mange nye maskiner solgte dere i 2023 (Maskiner som ble fakturert ut)?

80 Develon. 60 JCB.

3: Hvor mange brukte maskiner solgte (fakturert) dere i 2023?

68 brukte.

4: Hvilke forventinger har dere til 2024 (eget salg og totalmarked)?

Vi er spent på 2024, og kanskje spesielt 1. halvår. Vi håper og tror markedet vil bli bedre utover i 2024. Vi har rigget oss for et salg som i 2023, men håper på en bedring. Jeg tror salget av nullutslippsmaskiner vil øke i 2024, det kan være med å gi oss et løft.

Jeg antar totalmarkedet vil havne på 4000 maskiner i 2024, en nedgang fra tidligere år.

5: Nye modeller/andre nyheter i 2024?

Jeg håper vi vil se de første JCB maskinene på hydrogen i Norge i løpet av 2024.

Volvo Maskin AS

David Kristianslund, salgsdirektør i Volvo Maskin AS.

David Kristianslund, salgsdirektør i Volvo Maskin AS.

1: Hvordan ble 2023 i forhold til forventingene?

2023 ble et godt år for Volvo Maskin, i tråd med forventningene vi hadde på forhånd. Vi satte omsetningsrekord, forbedret driften av verkstedene og klarte å holde kontroll på lageret tross store endringer i markedet.

2: Hvor mange nye maskiner solgte dere i 2023 (Maskiner som ble fakturert ut)?

Vi fakturerte 1401 nye maskiner i 2023.

3: Hvor mange brukte maskiner solgte (fakturert) dere i 2023?

Vi solgte og fakturerte 588 brukte maskiner.

4: Hvilke forventinger har dere til 2024 (eget salg og totalmarked)?

Vi forventer at både totalmarkedet og vårt salg går ned med i størrelsesorden 10 % i 2024.

5: Nye modeller/andre nyheter i 2024?

Vi gleder oss til Vei og Anlegg, der det ser ut til at vi skal kunne vise et par store nyheter. I tillegg går prosessen med å bygge nytt hovedanlegg i Drøbak etter planen, og vi ser fram til å flytte inn i løpet av året.