Drammensvogna på oppdrag i Trøndelag

Når Drammensvogna er ferdig med siste støp på Isielva bro på E16 i Bærum til våren, går turen videre til nytt oppdrag i Trøndelag.

Les også: Drammensvogna klar for nytt broløp

Da skal den mobile støpe- og forskalingsvogna med 50 års historie bygge en ny toløps-bro på ny firefelts E6 mellom Berkåk og Vindåsliene, mellom Oppdal og Trondheim.

Annonse

Vadløkkja bru i Berkåk

Vindåsliene ligger i Midtre Gauldal kommune, og det nye E6-prosjektet blir på 15 kilometer. Drammensvogna skal fra høsten 2024 brukes til å bygge den 150 meter lange Vadløkkja bro ved Berkåk i Rennebu kommune. Dette ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen.

Andreas Kjos i Skanska forteller i meldingen at når siste støp er gjort på Isielva bro i april, blir Drammensvogna etter en tid demontert og delt opp i seksjoner som fraktes til nytt oppdrag 400 kilometer lenger nord. De seksjonene av vogna som ikke blir sendt til ny brojobb i Trøndelag, transporteres til mellomlager i Porsgrunn.

Drammensvogna på Isielva bro og E16 Bjørum-Skaret vinteren 24 på vei mot siste støp til våren. (Foto: Kjell Wold)

Drammensvogna på Isielva bro og E16 Bjørum-Skaret vinteren 24 på vei mot siste støp til våren. (Foto: Kjell Wold)

Bru nummer 19

Vadløkkja bro i Berkåk blir bro nummer 19 for Drammensvogna, som gjorde sin debut i Drammen på E18 motorveibrua helt tilbake i 1973-75. Siden den gang er støpevogna brukt på en rekke broprosjekter rundt om i hele Norge og Sverige.