Drammensvogna klar for nytt broløp

Støpevogna til Skanska på E16 Bjørum-Skaret gjøres nå klar for bro nummer to over Isielva.

-Siden siste støp på nordgående løp av Isielva bro i mai, er støpevogna nå trukket helt tilbake til nordenden av broa, hvor den er sideforskjøvet og flyttet over til sørgående løp. Vogna er de siste dagene skjøvet fram fra landkaret til posisjon mellom landkaret i akse 6 og søyle i akse 5, det sier teknisk byggeleder på konstruksjoner på E16 Bjørum-Skaret, John Kjeken i Statens vegvesen, i en pressemelding.

Første støp før ferien

Det klargjøres nå for støp av sørgående løp. Entreprenøren Skanska heiser på plass forskalingen. Forskalingen henges opp i støpevogna, som kalles Drammensvogna, med mange stålstag.

Annonse

Når forskalingen er ferdig montert, starter armeringen for brooverbyggingen for sørgående bru. Sørgående løp av Isielva bro støpes på samme måte som for nordgående løp – nordfra og sørover. Planen er at første støp på sørgående løp kan skje før entreprenøren går ut i sommerferie i juli.

Montering av forskaling

Her monteres forskalingselementer som henges opp i Drammensvogna. (Foto: John Kjeken)

130 meter og 350 tonn

Støpevogna på Isielva broer er 130 meter lang og ca. 350 tonn tung. Alle bærende deler er i stål, mens taket/teltet over området der arbeidet pågår består av stål, noe trematerialer og en teltduk i plast.

Til høsten

Tidlig på høsten en gang er planen at dagens E16-trafikk forbi området, skal flyttes over på det nye nordgående løp av Isielva bro.

Annonse

Les også: Skal vektlegge naturrestaurering i nye veiprosjekter