Regjeringen foreslår kostnadsramme på 7,3 mrd. kroner for E6 Megården-Sommerset i Nordland

– Dette er første delstrekning på E6 Megården–Mørsvikbotn, og når veien står ferdig vil den være særs viktig for den regionale utviklingen i nord, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Les også: E6 Sørfold bygges ut

Regjeringen la nylig frem forslag om kostnadsramme for E6 Megården-Sommerset for Stortinget.

Annonse

Prosjektet er en del av strekningen E6 Megården–Mørsvikbotn i Sørfold kommune i Nordland. I statsbudsjettet for 2024 er det satt av midler til oppstart av delstrekningen Megården–Sommerset, men Samferdselsdepartementet måtte først gjennomføre en ekstern kvalitetssikring (KS2) før Stortinget kan fastsette kostnadsrammen.

Et transportsystem for regional utvikling

Prosjektet E6 Megården–Mørsvikbotn omfatter de tre delstrekningene Megården–Sommerset, Sommerset–Tverrdalen (Leirfjordbrua) og Tverrdalen–Mørsvikbotn. Samfunnsmålene for strekningen er et transportsystem som fremmer regional utvikling i landsdelen og regionen, gir gode vekstvilkår for næringslivet i nordområdene og oppfyller kravene i tunnelsikkerhetsforskriften. Prosjektet blir gjennomført trinnvis, med oppstart av delprosjektet Megården–Sommerset først.

– Ny vei på denne strekningen blir nesten seks kilometer kortere enn dagens vei. Vi skal også erstatte seks av de eksisterende tunnelene som ikke innfrir kravene i tunnelsikkerhetsforskriften. Disse blir erstattet av tre nye tunneler. Det skal bygges tunneler med en total lengde på nesten 14 kilometer. Det skal også bygges to større broer, blant annet en bro på 550 meter over Tørrfjorden. Reisetiden blir redusert med omtrent 10 minutter, noe som er bra både for de fastboende og for næringslivet, sier Nygård.

Samferdselsdepartementet foreslår en kostnadsramme på 7,3 milliarder i 2024-kroner, og veien skal ikke finansieres gjennom bompenger. Det er lagt opp til utlysning av prosjektet i 2024 og trafikkåpning i 2031.