Skumglass beskytter tunneloverbygg

Nordland fylkeskommune har valgt å bruke skumglass til å beskytte overbygget til Enghammeren tunnel på fylkesvei 812 ved Misværfjorden i Bodø kommune.

Selskapet Glasopor har mange leveranser til tunneler hvor skumglass brukes i grøfter og bak veggelementer som frostsikring, men beskyttelse av tunneloverbygg er ifølge selskapet et helt nytt bruksområde i Norge.

Området ved Enghammeren tunnel er belastet med steinsprang og isskred. Tanken bak en fylling med skumglass på toppen av overbygget, er å danne et «støtsjikt» for nedfall fra fjellsiden. Dette for å skåne selve overbygget, skriver Glasopor i en pressemelding.

Annonse
Storsekker ble heist opp på taket av tunneloverbygget. (Foto: Bendiksen Entreprenør)

Storsekker ble heist opp på taket av tunneloverbygget. (Foto: Bendiksen Entreprenør)

Fylkeskommunen opplyser i meldingen at dagens tunneloverbygg er en blanding av en gammel og en nyere del. En steinblokk som falt ned gjorde omfattende skade på overflaten på det opprinnelige overbygget.

Før Bendiksen Entreprenør AS monterte den nye løsningen, var tunneloverbygget beskyttet med gamle jernbanesviller. Disse gjorde ikke helt jobben. Løsningen med skumglass har blitt prøvd i Sveits. Det var en av fylkeskommunens geologer som kom over konseptet gjennom et bilde på internett.

Storsekker og småmaskiner

Daglig leder Vidar Bendiksen i Bendiksen Entreprenør kan fortelle om flere medvirkende årsaker:

– Glasopor ble blant annet valgt på grunn av sin lave egenvekt samt at den er enkel å håndtere. I tillegg drenerer den også godt, sier han.

Bendiksen Entreprenør AS fjernet jernbanesviller og gammel masse, heiste opp Glasopor i storsekker og fordelte det i et 50cm tykt lag over hele takflaten på tunneloverbygget. Fyllingen ble tildekket med duk og deretter spent ned med stålnett. Duken og stålnettet vil fange opp mindre løsmasser som raser ned. skumglassfyllingen vil dempe større masser.

Mindre maskiner ble også heist opp og brukt for å håndtere storsekkene. (Foto: Bendiksen Entreprenør)

Mindre maskiner ble også heist opp og brukt for å håndtere storsekkene. (Foto: Bendiksen Entreprenør)

Mesteparten av arbeidet ble utført med kran, manuelt arbeid og mindre maskiner.

Nordland fylkeskommune kalkulerte at løsningen i sin tid var rimeligere å montere enn sikring av fjellveggen med nett. Samtidig skryter de av samarbeidet med entreprenøren.

– Fylkeskommunen har stor tro på at denne løsningen for beskyttelse av tunneloverbygget er til det bedre, og vi ser muligheter også andre steder. Vi vil se effekten av første montasje ganske snart, uttaler de i pressemeldingen.