LNS med milliardkontrakt på Melkøya

Equinor har på vegne av partnerskapet i Snøhvit tildelt Leonhard Nilsen & Sønner (LNS) en anleggskontrakt med verdi i størrelsesordenen 1,5 milliarder kroner.

– Vi er både glade og stolte over å ha blitt tildelt kontrakten. Dette viser at også nordnorske bedrifter kan hevde seg på de største og mest komplekse prosjektene. Vi setter pris på at Equinor ser verdien av vår kompetanse og det som finnes i vår landsdel, sier konsernsjef i LNS, Frode Nilsen, i en melding.

LNS skal stå for bygging av tunnel og landfall for strømkabelen som skal gå fra Hyggevatn til Melkøya i Hammerfest kommune. Prosjektet inkluderer også sjøfylling og sprengning i dagen.

Annonse

Nord-norsk samarbeid

– Dette oppdraget passer LNS godt, og vi ser frem til å ta fatt på arbeidet. Med dyktige samarbeidspartnere på laget skal vi sørge for å levere prosjektet på en trygg og god måte, uttaler administrerende direktør i LNS, Jonas Tetlie.

LNS vil i dette prosjektet samarbeide med leverandører fra hele Nord-Norge, blant annet Viggo Eriksen AS, Alta Anlegg AS, Jaro AS og Ofoten Mek AS.

Hele Finnmark

Strømmen som skal til, skal hentes fra land – i en landsdel hvor bedrifter allerede står i kø for å koble seg til strømnettet. Mange bedrifter får også avslag, ifølge nrk.no.

Elektrifisering av gassanlegget på Melkøya vil legge beslag på 410 megawatt. Det tilsvarer 3,6 terawattimer (TWh) strøm i året.

Det er omtrent like mye som hele Finnmark bruker i dag.