Hvem var best på HMS-arbeid i 2023?

If og MEF skal igjen kåre Årets foregangsbedrift innen HMS-arbeid. Vinneren blir kåret på Arctic Entrepreneur, og får en premie på 25 000 kroner. (ANNONSØRINNHOLD)

– Et planmessig og aktivt HMS-system er og blir stadig viktigere for MEF-bedrifters konkurranseevne, sier forsikringsselskapet If.

Prisen for Årets HMS-bedrift i 2020 gikk til Roald Madsen AS i Tromsø for deres tydelige HMS-fokus gjennom hele bedriftens virksomhet.

Annonse

Prisutdelingen ble noe redusert på grunn av pandemien, men i 2024 blir det ny prisutdeling på Arctic Entrepreneur.

De nominerte er (alfabetisk rekkefølge):

 • Baks AS
 • Br. Knutsen Maskin AS
 • Brevik AS
 • Brødrene Ødegård Maskindrift AS
 • Eckholdt AS
 • Emil Håberget AS
 • Entreprenørservice AS
 • Fon anlegg AS
 • Kveen AS
 • Lesja Bulldozerlag AS
 • Ramsdal Maskin AS
 • Søbstad AS
 • Aarsleff Fundamentering & Boring AS

Kriteriene for å bli nominert:

 • Bedriften er medlem av MEF og kunde hos If.
 • Bedriftens ledere og ansatte har gjennomført opplæring i skadeforebygging gjennom «Føre var».
 • Bedriften har proaktivt jobbet med skadeforebygging, f.eks. «Sikkerhet i hverdagen» og/eller forsikringskurs.
 • Bedriften har gode rutiner for rapportering av uønskede hendelser og avviksoppfølging.
 • Bedriften er en foregangsbedrift for trygt arbeid.

Alle de nominerte vil bli invitert til en inntrykksfull dag sammen med MEF og If ved Ifs sikkerhetssenter 15. april 2024.

På If Sikkerhetssenter trener du på virkelige brannsituasjoner i kontrollerte og trygge omgivelser med faglig dyktige instruktører.

Det deles ut 2 plasser pr. bedrift. Transportkostnader dekkes ikke.