HMS-pris til Roald Madsen AS

MEF og Forsikringsselskapet If har kåret Tromsø-entreprenøren til Årets foregangsbedrift i 2020.

Prisoverrekkelsen for den landsdekkende kåringen ble noe redusert på grunn av koronapandemien.

Det er IF og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) som står bak prisen som ble utdelt i for andre gang i år.

Annonse

Vanligvis ville prisutdelingen vært på Arctic Entrepreneur, men i år fikk prisvinneren overrakt prisen på kontoret.

Risiko på anlegg

– Anleggsoppdrag innebærer en viss risiko. Da må vi alltid ha som mål at denne risikoen skal være minst mulig. Godt arbeidsmiljø handler om å redusere risiko for farer og ulykker. En annen viktig faktor er å ha fokus på de positive og helsefremmende faktorer i tilknytning til arbeidsmiljøet. Jeg opplever Roald Madsen AS er en bedrift der ledelse og ansatte jobber veldig godt sammen om HMS. Det er flott at bransjen har dyktige bedrifter som går foran.

Det sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF.

– Vi har jobbet hardt og tungt med HMS de siste årene. Vi ønsker å være først og best på alt. Også HMS, sier daglig leder Rune Madsen i Roald Madsen AS.

Landsdekkende kåring

– Et planmessig og aktivt HMS-system er og blir stadig viktigere for MEF-bedrifters konkurranseevne. Vi vil sette ytterligere fokus på dette med kåringen av årets foregangsbedrift innen HMS-arbeid, sier forsikringsselskapet If.

Alle med interesse for anleggsbransjen hadde høsten 2020 mulighet til å foreslå bedrifter. IF og MEF har deretter vurdert bedriftene, og satt til slutt med tre finalister. Kriteriene som ligger til grunn for kåringen er:

En foregangsbedrift og trygg arbeidsplass

  • Godt og velfungerende HMS-system
  • Gode systemer for uønskede hendelser og avviksoppfølging
  • Gode rutiner for opplæring og oppfølging av ansatte i skadeforebygging.

De øvrige nominerte var Målselv Maskin & Transport AS i Karlstad og Becker Entreprenør AS i Oslo.