Hallingtreffs hederspris til Trond Alm

Hallingtreffs ærespris har blitt tildelt Trond Alm, en av landets fremste ambassadører for inspeksjon og vedlikehold av avløpsrør.

Les også: Rekordstort Hallingtreff

Trond Alm (59) ble tirsdag kveld tildelt Hallingtreffs hederspris, for sitt arbeid innen rørspyling, rørinspeksjon og engasjement i å dele kunnskap om faget med hele bransjen.

Annonse

– Trond har bidratt til en betydelig kvalitetsmessig utvikling av fagfeltet. Han er også god til å dele sin kunnskap med andre, til det beste for bransjen, sier juryen i sin begrunnelse.

Juryen betegner ham som en Reodor Felgen. En som aldri ser problemer, kun utfordringer med mange mulige løsninger. Juryen berømmer Alm for å ha satt kunnskapsdeling og kunnskapsheving høyt på agendaen. Blant annet gjennom sitt engasjement for Nasjonalt senter for vanninfrastruktur.

Rådgiver og byggeleder

Trond Alm bor på Nesodden. Gjennom sitt eget firma Tubus jobber han som konsulent, byggeleder, rådgiver og kursholder. Han har blant annet vært innleid byggeleder for Vannsenteret, som åpner offisielt våren 2024.

Gjennom Tubus AS bistår han aktører i VA-bransjen med rådgivning innen avløp, med særskilt vekt på NoDig-tjenester. Alm peiler også infrastruktur for kunder, og finner vannledninger, selvfallsledninger, kabler og annen infrastruktur under bakken.

Han har vært medlem av RINs styre siden 2015, der han er leder for fagområdet spyling.

Om prisen

Hallingtreffs hederspris deles i år ut for niende gang. Prisen skal tildeles en person som er og har vært en ildsjel i VA-faget, og gjennom sitt arbeid har bidratt til bedre kvalitet i bransjen.

Tidligere mottakere av hedersprisen:

  • Arne Johansen, virksomhetsleder i Nesodden kommune.
  • Odd Borgestrand, journalist,
  • Arve Hansen, rådgiver og Hallingtreffs «far»
  • Tom A. Hansen, rådgiver i Cowi
  • Frode Berteig, senioringeniør i Bærum kommune
  • Toril Hofsagen, daværende leder i Norsk Vann
  • Peer Christian Nordby, entreprenør og ambassadør for RIN og SSTT
  • Steinar Tragethon, tidligere daglig leder i Hallingplast