Lyser ut E39 Mandal-Blørstad

Nye Veier har utlyst konkurranse for bygging av ni km ny E39 videre vestover fra Mandalskrysset, samt nesten fire km med tilførselsvei til Tredal nær Vigeland i Lindesnes. Kontraktsverdien er i overkant av to mrd. kroner (eks. mva.).

Kontraktsarbeidet omfatter totalentreprise på prosjektering, bygging av og garantiansvar for ny E39 mellom Mandal og Blørstad.

– Vi er glade for å kunne lyse ut konkurransen nå. Størrelsen og innholdet tror vi vil passe markedet godt, og at vi dermed får en god konkurranse. Kontrakten er basert på NS 8407:2011 med fastpris, og inkluderer en innledende fase med optimalisering og klargjøring, sier Bjørn Børseth, direktør for kontrakt og marked i Nye Veier, i en pressemelding fra selskapet.

Annonse
Tilførselsvei: Fra Mandalskrysset er det bygget tilførselsvei til sentrumsnært Mandal, hvor nybygd E39 kobles sammen med resterende E39. (Foto: Nye Veier)

Tilførselsvei: Fra Mandalskrysset er det bygget tilførselsvei til sentrumsnært Mandal, hvor nybygd E39 kobles sammen med resterende E39. (Foto: Nye Veier)

Konkurransen gjennomføres som en konkurranse med forhandling. Det gjennomføres først en kvalifikasjonsfase, hvoretter de tre til fem best kvalifiserte leverandørene vil bli invitert til å levere tilbud. Frist for å søke om kvalifikasjon er 31. januar 2024.

Entreprisen består av omtrent ni kilometer firefelts vei med fartsgrense 110 km/t. I tillegg skal det bygges drøye tre kilometer med tilførselsvei som kobler sammen dagens europavei ved Tredal til nytt veisystem. Også arbeider knyttet til omlegginger av lokale veier inngår i kontrakten.

Det foreligger ferdig reguleringsplan for strekningen. Planlagt byggestart er våren 2025 med ferdigstillelse høsten 2027.

Gjenopptar byggingen: Det er ambisjon om at byggearbeider for ny E39 videre fra Mandalskrysset kan være i gang i løpet av første halvår 2025. (Foto: Nye Veier)

Gjenopptar byggingen: Det er ambisjon om at byggearbeider for ny E39 videre fra Mandalskrysset kan være i gang i løpet av første halvår 2025. (Foto: Nye Veier)

– Endelig kan vi gjenoppta arbeidet på E39 med å erstatte ulykkesbelastet strekning med ny, trafikksikker vei. E39 er viktigste hovedvei mellom Kristiansand og Stavanger, både for næring- og persontransport. Med arbeidene her blir reisen mer effektiv samtidig som tar vi ned ulykkesrisiko. Det gir både økt trafikksikkerhet og mer forutsigbar transportkorridor. Med ny hovedvei løftes også trafikken ut av tettbebygde strøk, preget av overbelastet veisystemer gjennom Mandal by, sier Anette Aanesland administrerende direktør i Nye Veier.

Se her for lenke til utlysningen på Doffin.

Fakta Mandal–Blørstad

 • Bygges i Lindesnes, Agder
 • 9 kilometer firefelts vei med fartsgrense 110 km/t
 • 3,5 kilometer tofelts tilførselsvei
 • Fullførelse av Mandalskrysset
 • Største konstruksjon: Bro over Mandalselva
 • Støyvoller
 • Viltpassasjer og -gjerder
 • Flere mindre brokonstruksjoner og kulverter
 • Tunnel
 • Av- og påkjøringsramper
 • Omlegging og nyetablering av lokalveier
 • Pendlerparkering i Blørstadkrysset
 • Rundkjøringer
 • Antatt byggestart våren 2025
 • Veiåpning 2027