Fjerner fremmede arter med damp

Dokka Entreprenør AS vant Veivesen-anbud med bakgrunn i at de skal ta i bruk damp for å gjenbruke masser med fremmede arter.

– Dette er en meget spennende teknologi som gjør at vi kan tilby mer bærekraftig massehåndtering i våre prosjekter, sier Morgan Brenden, HMS/KS leder hos Dokka Entreprenør, i en pressemelding.

Brenden ble oppmerksom på SoilSaver høsten-vinteren 2022/23, og syntes umiddelbart at dette var interessant. Ettersom Dokka Entreprenør primært utfører oppdrag for Veivesenet og andre offentlige i etater, så er de kjent med at det vil bli stort fokus gjenbruk av masser i årene fremover. Fra og med 1. januar 2024 skal alle offentlige prosjekter vektes med minst 30 prosent på bærekraft, ifølge meldingen.

Annonse
SoilSaver steriliserer jord ved at vanndamp opp mot 200 grader sprøytes i jorden. Dette skal gjøre at jord med uønskede organismer eller biologisk forurensing blir sterilisert og kan gjenbrukes. (Foto: SoilSteam)

SoilSaver steriliserer jord ved at vanndamp opp mot 200 grader sprøytes i jorden. Dette skal gjøre at jord med uønskede organismer eller biologisk forurensing blir sterilisert og kan gjenbrukes. (Foto: SoilSteam)

Strategisk valg

Etter dialog med SoilSteam, bestemte Brenden at de ville legge inn i anbudet at de skulle gjenvinne jordmasser med fremmede arter i prosjekt E05 Avlastet vei, Verkevika – Toso på Jevnaker. Prosjektet har oppstart våren 2024.

Høsten 2023 fikk Dokka Entreprenør beskjed om at de hadde vunnet anbudet. Hovedbegrunnelsen for at de var foretrukket, var at de hadde den beste helhetlige løsningen med tanke på massene.

– Dette viser hvor viktig det blir å tenke gjenvinning og ressursutnyttelse i tiden fremover. Det er derfor et strategisk valg for oss å gå til innkjøp av slike maskiner fra SoilSteam, sier Brenden.

Les også: Friskmelder jord med damp

Deponerer store mengder jord

– Årlig blir det deponert ca. 8 millioner tonn med masser i Norge. Av dette er 3-4 millioner tonn jord. Vi kan ikke gjøre noe med kjemisk forurensing, men all jord med biologisk/organisk forurensing kan vi behandle, sier Stian Forland, salgssjef i SoilSteam. Dette skal utgjøre ca. 1 million tonn.

– I en verden der vi overforbruker ressursen, er det galskap å deponere matjord som er grunnlaget for 90 prosent av maten vi spiser, sier han.

– Derfor er det veldig gledelig at vi ser at entreprenører som legger jorddamping inn i sine anbud faktisk vinner dem. Vi startet jo utviklingen av disse maskinene etter ønske fra Veivesenet, BaneNor og Statsbygg, og da er det veldig positivt at de også premierer entreprenørene som investerer i dem, avslutter han.

Transport av SoilSaver. (Foto: SoilSteam)

Transport av SoilSaver. (Foto: SoilSteam)

Forskningsprosjekt

Benedikte Oliver som er senioringeniør i Statens vegvesen, skal ha blitt kjent med SoilSteam gjennom forskningsprosjektet RessursRetur.

I dette prosjektet jobbet Veivesenet, SoilSteam, Lindum, Toten Løk og Larvik Løk sammen med NIBIO for å finne ut hvilken temperatur og tid som massene behøver for å eliminere forskjellige fremmede skadelige planter (som Parkslirekne, Lupiner og Kjempespringfrø) og andre skadelige jordboene organismer, som for eksempel potetål (potetcystenematode).

– Vi hadde to mål med forskningsprosjektet. Det ene var at vi ønsket å finne en måte som gjør det mulig å gjenbruke mest mulig masser i våre anlegg. Enorme mengder jord blir årlig gravd opp og flyttet i våre prosjekter. Dessverre er det slik at det ofte er skadelige organismer i jordmassene som gjør at de må deponeres. Det er både kostbart og lite bærekraftig.  Når vi ser at dampbehandling kan sørge for at jordmassene kan gjenbrukes så synes vi det er spennende. Dessuten er vi også er en stor innkjøper av jord, og at vi opplever at vi får jord som inneholder fremmede skadelige organismer og uønsket ugress. Dersom vi nå fremover kan sikre oss jord som ikke innehar skadelige organismer, så er det en stor fordel for oss, sier Oliver.