Friskmelder jord med damp

I Norge blir hvert år over 500 000 tonn jord tatt ut av kretsløpet fordi den er infisert av fremmede arter eller sykdommer. SoilSteam har utviklet en mobil dampvasker, som ved riktig temperatur steriliserer jorden slik at den kan gjenbrukes.

I dag kjøres tonnevis med jord til deponi fordi jorda inneholder røtter og frø fra fremmede planter. Det er kostbart, det bidrar til økt transport og CO2-utslipp, og det er lite bærekraftig.

Dessuten er jord en ressurs som bør utnyttes og ikke transporteres for å legges i deponi, men i mange tilfeller er det eneste løsning for å hindre spredning og mulig skade på stedlig natur.

Annonse
SoilSaver steriliserer jord ved at vanndamp opp mot 200 grader sprøytes i jorden. Dette skal gjøre at jord med uønskede organismer eller biologisk forurensing blir sterilisert og kan gjenbrukes på stedet. (Foto: Njål Hagen)

SoilSaver steriliserer jord ved at vanndamp opp mot 200 grader sprøytes i jorden. Dette skal gjøre at jord med uønskede organismer eller biologisk forurensing blir sterilisert og kan gjenbrukes på stedet. (Foto: Njål Hagen)

Milepæl

Som en løsning på dette problemet har sandefjordselskapet SoilSteam utviklet dampvaskeren SoilSaver. Nylig ble maskinen fremvist for politikere, byggherrer, entreprenører med flere på NMBU i Ås.

– Dette er en milepæl for selskapet. Nå skal vi gjøre det vi har pratet og drømt om i en god stund – vi er nå klare til å selge maskiner, sa Oddbjørn Bergem, daglig leder i SoilSteam, til de mange fremmøtte.

Han fortalte at det hele startet i 2017 etter ønske fra kunder å få til en løsning for å sterilisere jord. Siden den gang har selskapet bygget tre prototyper, og hver gang er prosessen blitt mer effektiv.

Den første maskinen hadde en kapasitet på fem tonn per time, mens maskinen som nå er lansert har en kapasitet på opptil 20 tonn per time. Kapasiteten avhenger av jordtype. Ved sandholdig og tørr jord kan den ta unna opp mot 30 tonn per time, mens ved leirholdig og fuktig jord reduseres den ned mot 10 tonn per time.

Oddbjørn Bergem (t.v.), daglig leder, og Hans Kristian Westrum, gründer/utviklingsansvarlig, i SoilSteam, forteller om en spennende reise med å utvikle SoilSaver. Både norske og utenlandske entreprenører har vist stor interesse, og i år skal de levere tre maskiner i Norge og én til utenlandsk kunde. Neste år er planen å levere 10-12 maskiner. (Foto: Njål Hagen)

Oddbjørn Bergem (t.v.), daglig leder, og Hans Kristian Westrum, gründer/utviklingsansvarlig, i SoilSteam, forteller om en spennende reise med å utvikle SoilSaver. Både norske og utenlandske entreprenører har vist stor interesse, og i år skal de levere tre maskiner i Norge og én til utenlandsk kunde. Neste år er planen å levere 10-12 maskiner. (Foto: Njål Hagen)

Gjenbrukes på stedet

SoilSteams maskin steriliserer jord ved at vanndamp opp mot 200 grader sprøytes i jorden. Dette skal gjøre at jord med uønskede organismer eller biologisk forurensing blir sterilisert og kan gjenbrukes på stedet.

Eksempler på uønskede organismer er lupiner, parkslirekne, gyvel, åkerugress som floghavre, fremmede plantearter som kjempespringfrø, sykdomsfremkallende sopp som løkhvitråte, og planteparasitter som potetål.

Maskinen er mobil og kan plasseres der det graves, og dermed reduserer transportbehovet betraktelig.

– For entreprenører og andre som har betydelig graveprosjekter, vil SoilSaver sørge for at de kan gjenbruke jorden på stedet, i stedet for å måtte frakte den til deponi. Her er det enorme besparelser i CO2-utslipp, samtidig som kundene våre vil kunne redusere kostnadene sine betydelig, fortalte Bergem.

Det eneste som trengs er tilgang til vann og noen til å sikre jordmatingen til maskinen.

Ifølge SoilSteam kan maskinen drives med diesel, HVO, elektrisitet, pellets og biogass.

SoilSaver er utstyrt med avansert programvare som skal sikre resultatet av behandlingen. Til det kreves høy nok temperatur og lang nok tid – og hele systemet er online og overvåkes av SoilSteam-hovedkvarteret.

Blant de fremmøtte var Morgan Brenden, HMS/KS-ansvarlig og Christina Bergmann, HMS/KS-konsulent, fra Dokka Entreprenør. Brenden forteller at selskapet er interessert i å vite mer om SoilSaver, og at han ikke ser bort fra at blant annet Statens vegvesen kommer til å sette krav til behandling av jord i fremtiden. (Foto: Njål Hagen)

Blant de fremmøtte var Morgan Brenden, HMS/KS-ansvarlig og Christina Bergmann, HMS/KS-konsulent, fra Dokka Entreprenør. Brenden forteller at selskapet er interessert i å vite mer om SoilSaver, og at han ikke ser bort fra at blant annet Statens vegvesen kommer til å sette krav til behandling av jord i fremtiden. (Foto: Njål Hagen)

SoilSaver:

Steriliserer jord ved å sprøyte ren vanndamp i jord med invaderende fremmede arter, og gjenoppretter vekstmiljøet.

Kapasitet på 10 – 30 tonn per time.

Enkel å transportere (40 fots container).

Aktivert for forskjellige drivstofftyper – diesel, HVO, elektrisitet m.m.

Online overvåking, kontroll og rapportering.