Tunnelstatistikken: Økning fra i fjor

Hvert år på denne tiden publiserer Norsk forening for fjellsprengningsteknikk (NFF) statistikken som viser hvor mye tunnel som er drevet i løpet av året. Statistikken viser at det er tatt ut nesten en million faste m3 mer i år enn i fjor.

I løpet av 2023 ble det tatt ut i alt 6 010 948 faste m3 fra norske tunneler og bergrom (2022: 5 127 384 fm3).

Samlet tunnellengde er 78 488 lm tunnel (2022: 68 710 lm), dette inkluderer alle typer tverrsnitt. Av disse ble 6 945 lm boret med TBM (2022: 3 205 lm). Alt dette ble utført av 19 forskjellige entreprenører, fem færre enn i 2022.

Annonse

Hæhre var den entreprenøren som tok ut mest med 1 326 236 fm3. I 2022 var det Skanska tok ut mest med 1 237 441 fm3.

(Graf: Norsk forening for fjellsprengingsteknikk (NFF))

(Graf: Norsk forening for fjellsprengingsteknikk (NFF))

NFF opplyser at statistikken er basert på besvarelser fra de firma som er involvert i slik sprengning. Nøyaktigheten er derfor avhengig av den enkelte besvarelse.