Skanska og Syltern skal bygge E6 i Trøndelag

Arbeidsfellesskap med Skanska og Johs J. Syltern AS har signert kontrakt med Nye Veier om prosjektering og bygging av ny E6 mellom Berkåk og Vindåsliene i Trøndelag. Den totale kontraktsverdien er på 2,2 milliarder kroner.

Skanska og Syltern har med seg Rambøll som rådgiver. Sammen skal de prosjektere og bygge totalt 15 km med ny E6 mellom Berkåk i Rennebu og Vindåsliene i Midtre Gauldal kommune sør i Trøndelag. Nesten hele veistrekningen vil bygges som 2×2 felt vei. Det skal i tillegg bygges et planskilt kryss og tilkobling til eksisterende E6, om lag 15 km med lokalveier – hvorav 800 meter i tunnel, seks bruer, to viltoverganger, viltgjerde samt en rekke mindre konstruksjoner.

– Vi er veldig glade for at vi får muligheten til å bruke vår erfaring og kompetanse til å gjennomføre dette viktige samferdselsprosjektet som vil bedre både sikkerheten og reisetiden for alle som ferdes på strekningen. Vi har jobbet meget godt sammen med Syltern og Rambøll i tilbudsfasen og nå gleder vi oss til å gå inn i gjennomføringsfasen sammen med Nye Veier, sier Stein Ivar Hellestad, konsernsjef i Skanska Norge AS, i en pressemelding.

Annonse

Kjenner hverandre godt

Skanska og Syltern har jobbet tett sammen i en rekke prosjekter, senest på prosjektet Nydalsbrua som nylig ble åpnet åtte måneder før opprinnelig planlagt. Det er imidlertid første gang de to selskapene inngår arbeidsfellesskap i et prosjekt.

– Vi har vært dypt engasjert i dette prosjektet helt siden det førstegang kom ut på markedet høsten 2019, og kjenner derfor svært godt til området hvor vi skal bygge ny vei. Vi har med andre ord ventet lenge; nå gleder vi oss over at prosjektet endelig blir realisert, og det er selvsagt ekstra gøy at prosjektet skal gjennomføres som et integrert arbeidsfellesskap sammen med Skanska, forteller Øystein Syltern, daglig leder i Johs. H. Syltern AS.

– De to organisasjonen kjenner hverandre godt og vi har sammen laget en god plan for hvordan vi skal gjennomføre dette prosjektet på en sikker og effektiv måte.

Inngående kunnskap

Anders Geirsta, konserndirektør Skanska Anlegg, har stor tro på at arbeidsfellesskapet med Syltern vil fungere godt.

– Vi er veldig glade for å ha med oss Syltern i dette prosjektet. I tillegg til at de bidrar med kapasitet og gjennomføringskraft, så har de inngående kunnskap om området noe som har vært avgjørende for at vi har kunnet utvikle gode og effektive løsninger for prosjektgjennomføringen, sier Geirsta.

Prosjektet har satt seg svært ambisiøse klimamål, og skal for eksempel redusere klimagassutslippet med over 50 prosent sammenlignet med reguleringsplanen. Prosjektet blir sertifisert i henhold til «BREEAM Infrastructure Whole Team Award» med ambisjon om nivå Very Good.

Ferdig 2027

Umiddelbart etter kontraktsignering starter arbeidet med å detaljprosjektere og planlegge arbeidene. Det er Rambøll som er rådgiver for arbeidsfellesskapet Skanska/Syltern og Terje Dengerud, direktør for Transport i Rambøll Norge, gleder seg til å komme i gang.

– Rambøll er svært godt fornøyd med å være med på laget i denne kontrakten. Vi er veldig godt fornøyde med måten tilbudsprosessen har vært gjennomført på, og gleder oss til gjennomføringsfasen der vi skal love å være en god pådriver både innen bærekraft og kloke løsninger, sier Dengerud.

Anleggsarbeidene starter våren 2024 og prosjektet skal være ferdigstilt høsten 2027.