Skal bygge hovedvannledning i Lillestrøm

Arne Olav Lund er tildelt kontrakten for bygging av ny hovedvannledning i Lillestrøm.

Nedre Romerike vann- og avløpsselskap har inngått avtale med Arne Olav Lund AS, et datterselskap av Peab Anlegg AS, om bygging av ny hovedvannledning i Lillestrøm. Kontrakten er på 144 millioner kroner med planlagt ferdigstillelse våren 2025.

3,3 km med 1000 mm duktile rør

Siden oktober 2022 har Arne Olav Lund (AOL), i samarbeid med rådgiver Rambøll AS, og Nedre Romerike vann- og avløpsselskap, gjennomført fase 1 av samspillskontrakten PV2-K105.

Annonse

Den 1. november ble det signert protokoll for overgang til gjennomføringen av arbeidene i fase 2. Det omfatter bygging av ny hovedvannledning på strekningen mellom Tomtveien og Isakbekken nord for Lillestrøm, samt legging av trekkerør.

– Vi er svært glade for å være i gang med selve utførelsen av dette viktige prosjektet. I fase 1 har vi hatt et veldig godt og tillitsbasert samarbeid med rådgiver og byggherre. Vi er nå enige om en god plan for fase 2, og arbeidene starter umiddelbart, sier prosjektleder i AOL, Anders Ragnhildrød, i en pressemelding fra Peab.

Daglig leder i Arne Olav Lund, Erik Hedvald Nilsen. (Foto: Arne Olav Lund AS)

Daglig leder i Arne Olav Lund, Erik Hedvald Nilsen. (Foto: Arne Olav Lund AS)

AOL har lang erfaring med omfattende vann- og avløpsprosjekter, inkludert arbeid med vannledninger av store dimensjoner. Den nye hovedvannledningen i Lillestrøm vil bestå av 1000 mm duktile rør over en strekning på 3,3 kilometer. En rekke risikomomenter er vurdert, og hensyntatt i valg av utførelsesmetoder i prosjektet.

– Det er blant annet valgt tunnelering med betongrør forbi et av Norges mest trafikkerte bussanlegg, fremfor tradisjonell graving. Det er også lagt ned store ressurser i håndteringen av matjord i anleggsfasen for minimal påvirkning av dyrket mark, sier Ragnhildrød.

Skal sikre vannforsyningen

Trine Ulriksen Lunde er prosjektleder i Nedre Romerike vann- og avløpsselskap. Hun forteller at teamet fra AOL og Rambøll kom best ut av anskaffelsesprosessen, hvor tilbyderne ble evaluert på kriterier som blant annet oppdragsforståelse, kompetanse, kommunikasjon, teamkultur og forståelse for samspill.

– Samarbeidet i fase 1 har fungert meget godt. Tilliten og teamkulturen vi har bygget opp sammen gjør at vi håndterer utfordringer på en konstruktiv måte. Denne utbyggingen er et viktig tiltak for å sikre tilstrekkelig vannforsyning i regionen i årene fremover, sier Lunde.

Arbeidet med ny hovedvannledning i Lillestrøm er planlagt ferdigstilt våren 2025. (Foto: Arne Olav Lund AS)

Arbeidet med ny hovedvannledning i Lillestrøm er planlagt ferdigstilt våren 2025. (Foto: Arne Olav Lund AS)

Prosjektet gjennomføres som en samspillsentreprise i tett samarbeid med rådgivere og byggherre. AOL vil hovedsakelig benytte egne fagarbeidere, med støtte av underentreprenører samt noe innleide mannskaper og maskiner fra faste samarbeidspartnere.

– Et velfungerende vann- og avløpsnett er av stor betydning for befolkningen og dette er en jobb som passer godt inn i vår portefølje. Samspillsentreprisen gjør at vi får brukt vår kompetanse tidlig i prosjektet for å finne de beste løsningene for byggherre og entreprenør. Vi takker for tilliten og ser fram til å gjennomføre prosjektet på en effektiv, sikker og bærekraftig måte, avslutter daglig leder i AOL, Erik Hedvald Nilsen.