Ny, utvidet beredskapsøvelse på Elverum

For andre gang i år, ble en omfattende beredskapsøvelse gjennomført på et anlegg på Elverum. Denne gang var det en simulert dødsulykke, der en hjullaster kolliderte med en lastebil.

Les også: Øvelse: Mann i klem under graveskuffe på Elverum

Tidligere i år tok maskinentreprenøren Emil Håberget AS fra Elverum initiativet til å øve på to realistiske ulykkesscenarioer på et anleggsprosjekt. Foruten egne ansatte, deltok også brann- og redningsvesen, ambulansetjenesten, Arbeidstilsynet og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) under øvelsene.

Annonse
HEKTISK: Nødetatene hadde hendene fulle med å redde og ivareta liv og helse etter «ulykken». (Foto: Runar F. Daler)

HEKTISK: Nødetatene hadde hendene fulle med å redde og ivareta liv og helse etter «ulykken». (Foto: Runar F. Daler)

I tillegg var partneransvarlig for MEF i If Skadeforsikring til stede. Og det var han, Max Trolle Andersen, som tok initiativet til øvelsen denne gang. Igjen var det Emil Håberget AS som sto for maskiner og personell, og igjen kom nødetater til åstedet. Også Arbeidstilsynet, MEF og NLF var til stede.

Så realistisk som mulig

Hendelsesforløpet for ulykken var som følger: En lastebilsjåfør fikk et illebefinnende og kjørte rett inn i en hjullasterskuff. Lastebilsjåføren – som under øvelsen var en dukke – ble fastklemt og omkom, mens passasjeren i lastebilen ble kritisk skadd. I tillegg var det behov for å ivareta føreren av hjullasteren. Hele seansen ble gjort så realistisk som mulig, blant annet med lydeffekter av selve kollisjonen og påfølgende telefonsamtale til nødetater over et høyttaleranlegg. Deretter ledet en konferansier fra nødetatene publikum gjennom hvordan det arbeides for å redde og ivareta liv og helse under en ulykke. Publikum var hovedsakelig rundt 100 ansatte i If Skadeforsikring, som til daglig jobber med forsikring av MEF- og NLF-bedrifter.

SKADET: Omsider blir den «skadde» passasjeren fraktet ut av lastebilen og til en ventende ambulanse.(Foto: Runar F. Daler)

SKADET: Omsider blir den «skadde» passasjeren fraktet ut av lastebilen og til en ventende ambulanse.(Foto: Runar F. Daler)

– Den forrige øvelsen gjorde såpass inntrykk at jeg hadde lyst til å følge det opp og gjøre mer ut av det for langt flere av oss i If, forteller Andersen til Anleggsmaskinen.

– Det er viktig å få et innblikk i hvordan en ulykke kan arte seg, og det på en så realistisk måte som mulig. De fleste av oss har jo aldri sett en ulykke på nært hold. Ved en øvelse som dette kan vi skape en forståelse av hvordan nødetater og andre aktører kan bistå ved alvorlige personskader, og hvordan vi best kan gi rådgivning både i forkant og i etterkant av en ulykke, sier han.

INITIATIVTAKER: Det var partneransvarlig for MEF i If Skadeforsikring, Max Trolle Andersen, tok initiativet til øvelsen, etter å ha blitt inspirert av den forrige øvelsen tidligere i år. (Foto: Runar F. Daler)

INITIATIVTAKER: Det var partneransvarlig for MEF i If Skadeforsikring, Max Trolle Andersen, tok initiativet til øvelsen, etter å ha blitt inspirert av den forrige øvelsen tidligere i år. (Foto: Runar F. Daler)

Arbeidstilsynets rolle

Arbeidstilsynet deltok også denne gang på øvelsen, og seniorinspektør Terje Viken forklarte for publikum Arbeidstilsynets rolle i en slik situasjon.

– Arbeidsgiver plikter å melde ifra om alvorlige arbeidsulykker til oss i Arbeidstilsynet. Vi er ingen utrykningsetat, så vi kommer gjerne etter at ting har roet seg litt ned. Vi samarbeider med politiet, men vi gjør også våre egne undersøkelser, etterspør dokumentasjon og har samtaler med daglig leder og involvert personell. Målet er å avklare både den direkte årsaken til at ulykken fant sted, og ikke minst de mer bakenforliggende årsakene, slik at vi kan prøve å forhindre en tilsvarende ulykke fra å skje på nytt, sa han.

ARBEIDSTILSYNET: Seniorinspektør Terje Viken Arbeidstilsynet forklarte Arbeidstilsynets rolle i en ulykkessituasjon. (Foto: Runar F. Daler)

ARBEIDSTILSYNET: Seniorinspektør Terje Viken Arbeidstilsynet forklarte Arbeidstilsynets rolle i en ulykkessituasjon.
(Foto: Runar F. Daler)

Filmet øvelsen

Regionssjef i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Leiv Peter Blakstad, var involvert i både denne og forrige øvelse. Han gjennomførte blant annet en samtale med daglig leder Emil Håberget, som først hadde ringt MEFs krisetelefon. Samtalene ble, som resten av øvelsen, spilt over høyttaleranlegget, så alle kunne få det med seg. Blakstad roser maskinentreprenøren, som setter av tid og ressurser til disse viktige øvelsene.

– Aller først vil jeg rose If Skadeforsikring og Max Trolle Andersen, som har tatt initiativet denne gangen. Det er utrolig viktig hvis uhellet skulle være ute, at alle involverte parter vet hva de skal gjøre, uten å få panikk. Nødetatene uttalte under forrige øvelse at dette var nyttig også for dem, forteller Blakstad.

VERDIFULLT: Regionssjef i MEF, Leiv Peter Blakstad, presiserte at øvelser som dette er meget verdifulle for alle parter, og han håper det blir dratt i gang flere øvelser der ute etter hvert. (Foto: Runar F. Daler)

VERDIFULLT: Regionssjef i MEF, Leiv Peter Blakstad, presiserte at øvelser som dette er meget verdifulle for alle parter, og han håper det blir dratt i gang flere øvelser der ute etter hvert. (Foto: Runar F. Daler)

– Slike øvelser er noe de store riksentreprenørene har rutine for på hver ny, stor jobb, mens de små og mellomstore bedriftene snakker ofte om å gjøre det, men som oftest blir det dessverre ikke noe av. Derfor har vi, i samarbeid med If Skadeforsikring, engasjert et filmteam her i dag, som skal dokumentere dette. Målet er å få et verktøy som vi kan få spredd rundt i alle MEFs regioner i Norge, og forhåpentligvis også dratt i gang flere øvelser der ute, sier han.

– Jeg vil selvfølgelig også berømme Emil Håberget. Det er jo han som er hovedårsak til at denne øvelsen ble gjennomført, siden det var han som på eget initiativ dro i gang den første øvelsen i våres. Øvelser som dette er meget verdifulle for alle parter.

PUBLIKUM: Rundt 100 ansatte i If Skadeforsikring, som til daglig jobber med forsikring av MEF- og NLF-bedrifter, fulgte spent med på øvelsen. (Foto: Runar F. Daler)

PUBLIKUM: Rundt 100 ansatte i If Skadeforsikring, som til daglig jobber med forsikring av MEF- og NLF-bedrifter, fulgte spent med på øvelsen. (Foto: Runar F. Daler)