Øvelse: Mann i klem under graveskuffe på Elverum

Ikke nok med at en mann lå fastklemt under en skuffe nederst i en grøft; samme dag ble en annen arbeider fra samme bedrift, funnet bevisstløs i en fire meter dyp kum. Heldigvis var begge hendelsene bare øvelser. Men de var høyst realistiske.

Ifølge tall fra Arbeidstilsynet, døde 28 arbeidstakere i løpet av 2022 mens de var på jobb. Og den bransjen som troner øverst på listen over antall dødsfall, er bygg- og anleggsbransjen. Hele åtte ansatte i denne utsatte næringen omkom under arbeid i fjor.

Maskinentreprenøren Emil Håberget AS fra Hernes i Elverum kommune, tok nylig initiativet til å øve på to realistiske ulykkesscenarioer på et anleggsprosjekt i Elverum. Foruten egne ansatte, deltok også brann- og redningsvesen, ambulansetjenesten, Arbeidstilsynet og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) under øvelsene.

Annonse
Her blir «den skadde» medarbeideren halt opp av grøfta til ventende ambulanse. (Foto: Runar F. Daler)

Her blir «den skadde» medarbeideren halt opp av grøfta til en ventende ambulanse. (Foto: Runar F. Daler)

Årvåken og bevisst

– Ideen til disse øvelsene kom i forbindelse med diskusjoner på brakka om interne rutiner ved potensielle ulykker, og for eksempel hvor lang tid vi ville brukt på å få en bevisstløs person opp og ut av en kum. Og akkurat det scenariet var noe vi kunne gjennomføre som en øvelse, forteller Emil Håberget, daglig leder for maskinentreprenøren Emil Håberget AS.

– I og med at vi jobber mye med grøfter, planla vi også en øvelse der en graveskuffe faller av gravemaskinen, sklir ned en grøft og lander over en person. Hele poenget med disse øvelsene er å bli litt mer årvåkne og bevisste på risikoer i hverdagen. Vi skal tross alt hjem til middag etter endt arbeidsdag, alle sammen.

«Pasienten» reiser seg smilende opp. Neste gang kan det være alvor. (Foto: Runar F. Daler)

«Pasienten» reiser seg smilende opp. Neste gang kan det være alvor. (Foto: Runar F. Daler)

Høyst realistisk

Håberget kontaktet ambulansetjenesten og brann- og redningsvesenet, for han tenkte de kanskje også kunne ha nytte av å delta på øvelsen. De var ikke vanskelige å be.

– De var interessert i være med fra første stund, og dette har nok også vært lærerikt for dem. For dette er noe de færreste av dem har opplevd før, samtidig som det er høyst realistiske situasjoner, som det er nyttig å øve på. Brannvesenet har faktisk allerede spurt om vi kan gjøre det igjen, slik at et annet vaktlag også kan få delta, forteller han.

– Jeg tok også kontakt med Arbeidstilsynet, som også gjerne ville være med. Det er viktig å huske at Arbeidstilsynet først og fremst er her for oss, ikke mot oss.

Øvelsen var så realistisk at her blir den stakkars maskinføreren tatt hånd om av daglig leder Emil Håberget (t.v.) og distriktssjef i MEF Innlandet, Leiv Peter Blakstad. (Foto: Runar F. Daler)

Øvelsen var så realistisk at til og med den stakkars maskinføreren blir tatt hånd om av daglig leder Emil Håberget (t.v.) og distriktssjef i MEF Innlandet, Leiv Peter Blakstad. (Foto: Runar F. Daler)

Utrolig viktig

– Jeg er veldig imponert over øvelsene som har blitt gjennomført her i dag. Jeg har ikke vært borti slike øvelser tidligere hos bedrifter av denne størrelsen, så dette er et utrolig bra initiativ, sier seniorinspektør Terje Viken i Arbeidstilsynet.

– Det er også svært positivt at både brann- og ambulansetjenesten stiller opp på denne typen øvelser. Vi har dessverre alvorlige ulykker i grøft fra tid til annen, så det er utrolig viktig at det blir øvd på denne typen hendelser. Jeg ble meget imponert over måten ting ble løst på her. Alle beholdt roen, og det var god kommunikasjon underveis, så dette var veldig bra. Vi i Arbeidstilsynet er jo også veldig opptatt av å jobbe for å forebygge at hendelser skjer. Nøkkelen ligger i en grundig risikovurdering av alt arbeid som utføres, og at man følger de rutinene som er fastsatt, sier han.

Det handler om bevisstgjøring i arbeidshverdagen, slik at man tenker seg om en gang ekstra; om man har tatt de forholdsregler man skal, og at man ikke «skal bare», sier daglig leder Emil Håberget. (Foto: Runar F. Daler)

Det handler om bevisstgjøring i arbeidshverdagen, slik at man tenker seg om en gang ekstra; om man har tatt de forholdsregler man skal, og at man ikke «skal bare», sier daglig leder Emil Håberget. (Foto: Runar F. Daler)

MEF roser initiativet

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) har et eget kriseapparat tilgjengelig for sine medlemsbedrifter. Ved alvorlige hendelser kan medlemmene ta kontakt via MEFs krisetelefon, og få viktig og nyttig bistand. MEF har også vært delaktig i planleggingen av øvelsene, og distriktssjef i MEF Innlandet, Leiv Peter Blakstad, var til stede under øvelsene, sammen med forbundets forsikringspartner, IF skadeforsikring.

– Jeg har lyst til å gi ros til Emil Håberget AS, som tok initiativet til dette. Større riksentreprenører har ofte øvelser som dette når de starter nye, store prosjekter, men Emil Håberget AS, med sine 10-15 ansatte, er ingen stor bedrift, og dette er ikke noe stort prosjekt. Jeg har i hvert fall ikke, i løpet av mine syv år i denne jobben, vært borti bedrifter på denne størrelsen som har gjort noe tilsvarende, sier Blakstad.

Andre del av øvelsen dreide seg om å få en bevisstløs person opp og ut av en kum. Det kan være krevende. (Foto: Runar F. Daler)

Andre del av øvelsen dreide seg om å få en bevisstløs person opp og ut av en kum. Det kan være krevende. (Foto: Runar F. Daler)

Svært verdifullt

– Når man håndterer stort og tungt utstyr som vi gjør i denne bransjen, så kan det få så forferdelig store konsekvenser hvis det skjer noe som ikke skal skje. Ulykkesstatistikken er dessverre ikke noe hyggelig lesning for bransjen, og det er flest klem- og fallulykker. Derfor er øvelser som dette svært verdifulle, slik at de ansatte blir litt tryggere hvis en ulykke skulle inntreffe, og redningstjenestene er bedre forberedt på hva som kan inntreffe og hvordan de skal håndtere det, forsetter Blakstad.

– Vi i MEF arrangerer, i samarbeid med IF, et kurs som heter Sikkerhet i hverdagen. Emil Håberget AS gjennomførte dette kurset for noen få år siden, og nå tar de altså et nytt steg med disse øvelsene. Vi ønsker nå å løfte dette frem sentralt i MEF, og jobbe videre med det. Jeg ser for meg at en øvelse som dette kan være et naturlig trinn to av kurset Sikkerhet i hverdagen, sier han.

– Jeg har ikke vært borti slike øvelser tidligere hos bedrifter av denne størrelsen, så dette er et utrolig bra initiativ, sier seniorinspektør Terje Viken i Arbeidstilsynet. (Foto: Runar F. Daler)

– Jeg har ikke vært borti slike øvelser tidligere hos bedrifter av denne størrelsen, så dette er et utrolig bra initiativ, sier seniorinspektør Terje Viken i Arbeidstilsynet. (Foto: Runar F. Daler)

MEFs krisetelefon

Emil Håberget fremhever verdien av å ha en stor bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som MEF i ryggen hvis uhellet skulle være ute.

– Det er klart at man som berørt bedrift kan være i sjokk eller ute av stand til å håndtere en slik situasjon på en god måte, når man står midt oppe i det. Da er det trygt å vite at man kan få støtte hos MEF, som bistår sine medlemsbedrifter og ser deres side av saken, sier han.

– På den siste drillen i dag fikk jeg også prøvd MEFs krisetelefon. Jeg fikk da klare instrukser om hva jeg skulle gjøre og si til eksempelvis lokalaviser elle andre. De sendte meg også raskt en pressemelding som vi kunne sende ut. På den måten skulle vi bruke minst mulig energi på slike utenforstående ting, og i stedet fokusere på det viktige, nemlig å ivareta kollegaer og de berørte parter. I tillegg skulle de sende over kontaktinformasjon til en advokat i MEF, som skal ivareta våre juridiske forhold.

En nyttig og interessant debriefing i etterkant av øvelsen. (Foto: Runar F. Daler)

En nyttig og interessant debriefing i etterkant av øvelsen. (Foto: Runar F. Daler)

«Skal bare»

– Jeg tror at det å ta seg tid og råd til en drill som dette har stor verdi for oss som bedrift, og jeg regner også med at nødetatene har hatt nytte av det, sier Emil Håberget når han skal oppsummere dagen.

– Intensjonen med øvelsene er litt todelt. Først og fremst skal det være til lærdom for våre ansatte, spesielt når det gjelder reaksjon og handlemåte ved en eventuell arbeidsulykke. Det å kunne holde hodet kaldt selv om kollegaen din kanskje er kritisk skadd. Så jeg håper vi etter dette er bedre rustet dersom vi mot formodning skulle komme opp i en lignende situasjon på ordentlig, sier han.

– Samtidig handler det om bevisstgjøring i arbeidshverdagen, slik at man kanskje tenker seg om en gang ekstra; om man har tatt de forholdsregler man skal, og at man ikke «skal bare».