Gullfeiselen til LNS

LNS ble hedret med prisen Gullfeiselen for 2023 under Fjellsprengningskonferansen 23. november. En stolt konsernsjef i LNS, Frode. M Nilsen, tok imot prisen.

– Jeg er utrolig glad og stolt over å ha fått denne prisen på vegne av LNS, og over den innsatsen som våre folk har gjort mange steder i verden, sa Frode M. Nilsen til en fullsatt storsal på «SAS-hotellet» i Oslo.

Fremmer norsk bergteknologi

Det er Norsk forening for fjellsprengningsteknikk (NFF) som deler ut den årlige prisen Gullfeiselen, en tradisjon som strekker seg helt tilbake til 1994 (se oversikt over tidligere vinnere nederst i saken). I år var det altså LNS som stakk av med den gjeve utmerkelsen, og det var styreleder i NFF, Amund Bruland, som sto for selve overrekkelsen.

Annonse

– Gullfeiselen kan deles ut til personer så vel som bedrifter, institusjoner og prosjekter, som har utmerket seg med en innsats for å fremme norsk bergteknologi, innledet han, før han leste opp styrets begrunnelse for tildelingen.

Styreleder i NFF, Amund Bruland, hadde gleden av å overrekke prisen til Frode M. Nilsen. (Foto: Runar F. Daler)

Styreleder i NFF, Amund Bruland, hadde gleden av å overrekke prisen til Frode M. Nilsen. (Foto: Runar F. Daler)

«Verden rundt»

– Årets kandidat har jevnt og trutt bidratt med innlegg på Fjellsprengingskonferansen – også i år har kandidaten et innlegg på programmet. Kandidaten har over tid utmerket seg med å fremme norsk bergteknologi i store deler av verden. Når det gjelder den geografiske utbredelsen til denne organisasjonen, så går den fra øst til vest og nord til sør, både innenfor og utenfor Norges grenser, sa Bruland, mens de fleste i salen da for lengst hadde en god anelse om hvem vinneren var.

– Årets prisvinner er en entreprenørbedrift som ble startet i 1961 og har etter hvert blitt et konsern bestående av flere selskaper. Når vi så kan nevne følgende steder for å fremme og bruke norsk bergteknologi, som fastlands-Norge, Hong Kong, Svalbard, Færøyene, Antarktis og Grønland, så er det ikke lenger noe tvil om at årets gullfeisel går til LNS!

For ordens skyld: En feisel er (ifølge Wikipedia) en mellomting mellom en stor hammer og en liten slegge til bruk ved håndboring i fjell og stein.

Alle vinnere av Gullfeiselen:

 • 1994 Anders M.Heltzen
 • 1994 Jan Anton Rygh
 • 1995 Trollprosjektet
 • 1996 Andersens Mekaniske Verksted
 • 1997 «Den norske Tunnelarbeider»
 • 1998 Professor Odd Johannessen, NTNU
 • 1999 Statens Vegvesen
 • 2000 DYNO Nobel ASA, Norge.
 • 2001 Morten G. Johnsen
 • 2001 Ludvig A. Baumann
 • 2001 Per T. Smith
 • 2002 Ørsta Stål AS
 • 2003 Professor Einar Broch, NTNU
 • 2003 Professor Arne Myrvang, NTNU
 • 2004 Dr.ing. Olav Torgeir Blindheim
 • 2005 Arve Fauske, DYNO Nobel ASA
 • 2006 Robert Hermansen, SNSK
 • 2007 Tom Richard Olsen, Mesta
 • 2007 Fridtjof Andreassen, Dr.ing. Aas-Jakobsen AS
 • 2008 Tom Melby, NORMET OY.
 • 2008 Hans Petter Torsteinsen, tidligere Høyer Ellefsen AS
 • 2009 Bever Control AS ved Thorvald Wetlesen
 • 2010 Bente Ulvestad
 • 2010 Tom Myran
 • 2011 Nick Barton, Nick Barton & Associates
 • 2012 Statens vegvesen
 • 2013 Arild Neby, Statens vegvesen
 • 2014 Kristen Olav Dahl
 • 2015 Vidar Tveiten
 • 2016 Eystein Grimstad
 • 2017 Heidi Berg
 • 2018 Albert Kristian Hæhre
 • 2019 Filip Erik Bo Dahl
 • 2021 Frode M. Andersen
 • 2021 Svein Bernt Skarsbø
 • 2022 Norske vannkraftverk, ved Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE)
 • 2023 LNS