Tester ny metode for rensing av tunnelvaskevann

Statens vegvesen tester nå ut en ny metode for rensing av vaskevann fra veitunneler.

Forsøket skjer ved Nordbytunnelen på E6 sør for Oslo. Hvis det blir vellykket kan det bli brukt på ny Oslofjordtunnel byggetrinn 2, ifølge en melding fra Statens vegvesen.

Samme metode som på E16

Metoden er den samme som nå brukes til forsøkene med å rense nitrogen i avrenning fra sprengstein på E16 mellom Bjørum og Skaret i Bærum og Hole. Målet er å undersøke om denne typen filtermasse kan bidra til økt rensing av tunnelvaskevann ved at filteret blir et sekundært rensetrinn etter sedimentasjon.

Annonse

Les artikkelen Rensing av vann fra sprengsteinsfyllinger reduserer utslipp av nitrogen

NMBU-student ved Ås, Hanna Marie Kjernsby, tester en ny rensemetode for tunnelvaskevann som man håper å kunne bruke på Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2. (Foto: Kjell Wold)

NMBU-student ved Ås, Hanna Marie Kjernsby, tester en ny rensemetode for tunnelvaskevann som man håper å kunne bruke på Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2. (Foto: Kjell Wold)

Flishogd gråor og skjellsand

-Vi bruker den same filtermassen som vi har brukt for nitrogenrensing. Det vil si flishogd virke fra gråor blandet med skjellsand. Filtermassen bør gi binding av metaller. I tillegg håper vi at de oksygenfrie forholdene i filteret vil bidra til utfelling av metaller som er vanskelige å rense, forteller forsker Roger Roseth i NIBIO (Norsk Institutt for Bioøkonomi.)

Noen ukers testing i høst

Forsøket er initiert av fagressurs på forurensning og vannmiljø i Utbyggingsdivisjonen, Lene Sørlie Heier, og skjer i tett samarbeid med NMBU-studenten Hanna Marie Kjernsby.

Forsøket er hennes masteroppgave på NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) i Ås. Testen av rensing av tunnelvaskevann foregår i noen uker denne høsten.

Resultatene og konklusjonene fra forsøket foreligger når hennes oppgave er levert og bedømt til våren 2024.

Sommerstudent

Hanna var en av seks sommerstudenter på Oslofjordforbindelsen i fjor sommer. Hun er spent på resultatene av undersøkelsene hun nå er i gang med. Hun viser til filterløsningen og måleinstrumentene hun bruker i testen rett ved rensedammene på Vassum, med E6-trafikken buldrende forbi. Forsker Hans Christian Teien ved NMBU er Hannas veileder sammen med Roseth i NIBIO. Lene Sørlie Heier, Ida Viddal Vartdal og Halldis Fjermestad i Statens vegvesen er også veiledere i dette forsøket.

Rensetesten foregår tett på E6 ved sørenden av Nordbytunnelen i Viken. (Foto: Kjell Wold)

Rensetesten foregår tett på E6 ved sørenden av Nordbytunnelen i Viken. (Foto: Kjell Wold)

Fjerne mer tungmetaller

Lene Sørlie Heier i Statens vegvesen følger opp forsøkene fra etatens side, med tanke på mulig senere bruk på Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2.

Tunnelvaskevann inneholder en cocktail av ulike miljøgifter som tungmetaller og oljeforbindelser. Hensikten med forsøket til student Hanna er å se om denne typen filter kan bidra til å fjerne mer tungmetaller enn et vanlig sedimentasjonsanlegg. Hun sier at Drift og Vedlikehold (DoV) har vært veldig behjelpelig med tilrettelegging for at forsøket kan gjennomføres.

Sommeren 2024

Håpet er at filteret skal bidra til å fjerne sink, kobber og nikkel som ikke renses så godt ved sedimentasjon som eneste rensetrinn. Og om vel tre kvart år vet man mer om metoden fungerer for rensing av tunnelvaskevann, og om den eventuelt kan brukes på den nye Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 som venter på byggestart.