Hvem vil bygge flomsikker rv. 3?

Sikring mot flom er den største utfordringen når Statens vegvesen skal bygge ny rv. 3 på strekningen Evenstad-Imsroa i Stor-Elvdal. Nå lyser Veivesenet ut arbeidet på den 5,4 kilometer lange strekningen.

Glomma stod to meter over dagens rv.3 på strekningen i høst, da uværet «Hans» skapte store utfordringer i Østerdalen og flere andre steder på Østlandet.

Nå håper Veivesenet på god respons fra entreprenørbransjen. Planen er at veiarbeidet skal starte neste høst. Den nye veien skal gå i ny trasé øst for dagens riksvei.

Annonse

– Arbeidet passer godt også for mindre og mellomstore entreprenører, sier prosjektleder Jan Egil Eilertsen i Statens vegvesen, Utbygging, rv.3 Østerdalen, i en pressemelding.

Bygges for 200-års flom

Stor-Elvdal kommunen vedtok tidligere år en justert reguleringsplan for strekningen. Den nye veien skal blant annet bygges høyere i terrenget. Veien vil ligge 50-100 meter nærmere elva enn dagens vei.

– Den nye veien bygges for å tåle 200-års flommer, sier Eilertsen.

Byggestart høsten 2024

Kontrakten har en verdi på omlag 300 millioner kroner.

Veivesenet skal i første omgang velge ut tre entreprenører som får delta i finale-heatet.

Før sommeren 2024 er planen å stå igjen med en entreprenør. Det betyr byggestart høsten 2024. Den nye veien skal stå klar høsten 2026.

Veien blir ni meter bred med trafikksikkert rumlefelt i midten.

Dagens rv. 3 skal bevares som lokalvei.