Franzefoss Minerals har kjøpt Toten Pukk

Franzefoss Minerals har inngått avtale med Hagen Group om kjøp av aksjene i Toten Pukk AS. Avtalen gjelder også deler av virksomheten i Toten Pukkverk AS.

Hagen Group overdrar med salget både virksomhet og driften av dagbruddet i Syljulia på Østre Toten til Franzefoss Minerals. Overdragelse er gjeldende fra 1.november 2023, ifølge en melding fra Franzefoss Minerals.

– Toten Pukk er et spennende tilskudd til vår kalkvirksomhet i Toten-traktene, og vi ser frem til å utvikle driften av ressursen videre. Det inngås i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen separat avtale om uttaksrett med grunneier Toten Almenning, uttaler Hanne Markussen Eek, daglig leder i Franzefoss Minerals.

Annonse

Mineralbedrift

Franzefoss Minerals er en familieeid bergverksbedrift, og har siden 1919 produsert kalk til først og fremst landbruket. I 1936 startet selskapet også opp med pukkverksdrift. Siden 2005 har Franzefoss Minerals AS vært en ren mineralbedrift med fokus på kalk og dolomitt.

– Vi ser frem til å bli kjent med- og videreføre samarbeidet med Toten Almenning og kunder av Toten Pukkverk, sier Hanne Markussen Eek.