Fem finalister til Landskapsarkitekturprisen 2023

Juryen har vurdert parker, byrom, gater, torg og skoleanlegg, gravplasser, boligområder, byutvikling og samferdselsanlegg fra 29 prosjekter fra hele landet, og har jobbet seg fram til fem finalister.

Følgende fem prosjekter med videre til finalen. Prisen deles ut 20. oktober i Oslo.

Lynghaugparken

Annonse

Ansvarlig landskapsarkitekt: Norconsult Arkitektur og Landskap, Bergen og Curve Studio

Oppdragsgiver/byggherre: Bergen kommune, Bymiljøetaten

– Fornyelsen av Lynghaugparken for å skape mer aktivitet i parken, og samtidig bidra til økt biologisk mangfold og naturopplevelser. Godt gjennomført og godt formgitt prosjekt med bekkeåpning, naturlekeplass, skatepark, forskningsbrygge og nye oppholdsplasser.

Rudolf Nilsens plass

Ansvarlig landskapsarkitekt: Studio Oslo Landskapsarkitekter og bar bakke landskapsarkitekter as

Oppdragsgiver/byggherre: Oslo kommune, Bymiljøetaten.

–  Oppgradering av et lite brukt byrom til en attraktiv bypark for nærområdet. Omfattende og godt gjennomført brukermedvirkning.

Rudolf Nilsens plass. (Nicolas Tourrenc)

Rudolf Nilsens plass. (Nicolas Tourrenc)

Gata Grønland – Midlertidig bygate

Ansvarlig landskapsarkitekt: SLA Norge og Fragment

Oppdragsgiver/byggherre: Oslo kommune, Plan og bygningsetaten v/Bykuben/Oslotrær

– Stenging av sterkt trafikkert gate for midlertidig gjennomføring av prosjekt for økt byliv. Transformering av en sterkt trafikkert gate til et byrom for mennesker er en stor endring, og det er en glede å se hvor høyt det blir verdsatt av brukerne.

Gata Grønland (Sigrid Bjøbekmo SLA)

Gata Grønland (Sigrid Bjøbekmo SLA)

Voldsløkka skole

Ansvarlig landskapsarkitekt: Østengen & Bergo

Oppdragsgiver/byggherre: Oslo kommune, Undervisningsbygg

– Formsterk skolegård med spennende og nyskapende løsninger for overvannshåndtering. Prosjektet er presentert før ferdigstillelse.

Voldsløkka skole (Illustrasjon: Spinn arkitekter)

Voldsløkka skole (Illustrasjon: Spinn arkitekter)

Voss aktivitetspark

Ansvarlig landskapsarkitekt: Østengen & Bergo

Oppdragsgiver/byggherre: Voss kommune

– Aktivitetspark på Prestegårdsjordet. Voss har fått en ny og vakker aktivitetsflate, en sentral møtearena i vakre omgivelser, for brukergrupper i alle aldre, alle aktivitetsnivåer og for alle funksjonsnivåer.

Aktivitetsparken Voss (Østengen & Bergo AS)

Aktivitetsparken Voss (Østengen & Bergo AS)

Om prisen

Landskapsarkitekturprisen ble stiftet av NLA, Norske landskapsarkitekters forening og utdelt første gang i 2015. Prisen er en hederspris for landskapsarkitektur, som kan bidra til å heve, fornye og utvikle norsk landskapsarkitektur, både som plan og prosjekt. Prisen skal synliggjøre og fremme faget og deles ut årlig. Juryen kan også tildele ærespris og hedrende omtale. Prisen består av en plakett og gis til prosjekterende landskapsarkitekt og byggherre/oppdragsgiver. Prisen deles ut på Landskapsarkitekturdagen 20. oktober.

Juryen har bestått av følgende landskapsarkitekter og medlemmer i NLA:

Astrid D. Skalleberg, juryleder, Maxwell Gitenstein, Tine Eileen Gunnes, Marte Maardalem, Jan Løvdal, Mari Hagen, Bendik Vindegg Torp, Erik Myhr Munkebye