Nå lanseres digitalt kompetansebevis

Fagbrev, kursbevis, videregående utdanning og all annen dokumentert opplæring, blir nå tilgjengelig via en app på mobilen. Man får en komplett oversikt over all kompetanse, som vil følge kompetanseinnehaver gjennom hele arbeidslivet, ifølge Sentralregisteret, som leverer det digitale kompetansebeviset.

En samlet bygg- og anleggsbransje står bak nyvinningen. Det er ingen hemmelighet at det kan være vanskelig å holde styr på all dokumentasjon på gjennomførte kurs og skoler man har tatt gjennom mange år. Dokumentasjon som kan være avgjørende for å kunne betjene maskiner og utstyr, eller for å være kvalifisert til en ny jobb.

Likeledes er det viktig for en arbeidsgiver å kunne forsikre seg om at alle på en anleggsplass har nødvendig kompetanse, blant annet for å ivareta sikkerheten. Det nye digitale kompetanseregisteret vil forenkle dette betraktelig.

Annonse

«Dette vil være et viktig verktøy mot svart økonomi og sosial dumping, samtidig som det vil øke sikkerheten i bygg- og anleggsbransjen.»

Full oversikt – på ett sted

– Kompetanseregisteret har vært et ønske fra hele bransjen, med MEF og EBA i spissen. De ønsket å samle alle kompetansebevis på ett sted; ikke bare dokumentert og sertifisert opplæring, men også utstyrsspesifikk opplæring. Det vil si at alle kurs, sertifikater, internopplæring, fag- og svennebrev – absolutt all kompetanse du kan ha innen bygg og anlegg – skal vi nå kunne samle i det nye registeret, sier Roar Sømoen, daglig leder i Sentralregisteret.

– Kompetanseinnehaver vil dermed ha en komplett oversikt over alle sine kurs på ett sted, og arbeidsgiver får full oversikt over kompetansen til alle sine ansatte. Man kan også ta bilde av gamle bevis og sende det inn til våre saksbehandlere, som kvalitetssikrer og legger det inn, forklarer han.

Kompetansebevis som plastkort fases nå gradvis ut, og erstattes av den nye appen. Dette vil forenkle og effektivisere situasjonen for både arbeidstaker og arbeidsgiver, ifølge daglig leder i Sentralregisteret, Roar Sømoen, som her viser frem gammel og ny løsning. (Foto: Runar F. Daler)

Kompetansebevis som plastkort fases nå gradvis ut, og erstattes av den nye appen. Dette vil forenkle og effektivisere situasjonen for både arbeidstaker og arbeidsgiver, ifølge daglig leder i Sentralregisteret, Roar Sømoen, som her viser frem gammel og ny løsning. (Foto: Runar F. Daler)

50 000 kort i året

– Stiftelsen Sentralregisteret er en uavhengig organisasjon, som ble opprettet av Direktoratet for Arbeidstilsynet i 1989 for å lage truckførerbevis, forteller Sømoen.

– Jeg var selv med i starten, da vi holdt til på Våler videregående skole. Etter hvert har vi utvidet og flyttet hit til Flisa, og vi produserer nå kompetansebevis for både truck-, kran- og maskinførere, altså dokumentasjon på sertifisert sikkerhetsopplæring, som det heter.  I tillegg kommer dokumentert sikkerhetsopplæring for alle andre arbeidsmaskiner som krever opplæring, fortsetter han.

– Vi har i dag 1,3 millioner kompetansebevis i systemet vårt, og vi produserer ca. 50 000 plastkort i året, noe som betyr at vi er den i særklasse største ikke-offentlige aktøren i landet på dette. Vi er en nøytral og upolitisk organisasjon, helt uten knytninger til noen, noe som vel er litt av grunnen til at vi har fått tillit til blant annet å jobbe med dette nye kompetanseregisteret. Registeret kan på en måte sammenlignes med Statens vegvesens førerkortregister. Likeledes kan maskinregisteret vårt sammenlignes litt med kjøretøysregisteret.

«Dette blir jo litt som et digitalt førerkort på mobilen. Du logger på med BankID, så får du tilgang til all den formelle dokumenterte kompetansen din der.»

Bredt samarbeid

Sentralregisteret har jobbet med utviklingen av det nye kompetanseregisteret i nesten fem år. Arbeidet er forankret i et lederforum bestående av representanter fra bransjen, både fra arbeidstaker- og arbeidsgivergiversiden, samt store oppdragsgivere. Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund, Samarbeid for sikkerhet Bygg og Anlegg, Maskingrossisternes Forening, Bane NOR, Statens vegvesen, Statsbygg, Oslo kommune, EBA og MEF er alle representert i forumet.

– MEF og EBA har vært med fra starten av, og de har bidratt med både betydelige faglige ressurser og finansiering av prosjektet, sier Sømoen.

– Vi har fått med Peab som den første pilot-bedriften, og Hæhre, Skanska, AF Gruppen, Veidekke og Gjermundshaug har også kommet inn. Det vi skal gjøre nå, er å fortsette med det vi har gjort i 34 år, nemlig å registrere og kvalitetssikre etter beste evne. Men nå skal vi også dele elektronisk den kjernedataen og kompetansen med organisasjoner som har behørig rettighet til å se det.

200 kroner i året – for arbeidsgiver

De 50 000 kortene skal gradvis erstattes av en app, noe som vil forenkle og effektivisere situasjonen for både arbeidstaker og arbeidsgiver. Roar Sømoen tror imidlertid ikke at plastkortene blir helt borte.

– Det er ingen tvil om at dette er en voldsom forenkling og besparelse for arbeidsgivere og arbeidstakere. Det er også med å øke sikkerheten. Antallet plastkort vil naturligvis synke, men vi tror nok at det alltid – eller i hvert fall i lang tid framover – vil finnes plastkort. De arbeidstakerne som fremdeles ønsker plastkort, kan fortsatt få det, men skal man ha elektronisk kompetansebevis, så er det nå en app som gjelder, forklarer Sømoen.

– Prisen for den nye appen er 200 kroner per år per person, men skal i utgangspunktet ikke belastes den enkelte arbeidstaker. Vår forretningsmodell er lagt opp til at det er arbeidsgiver som skal stå for denne kostnaden. Det er det vi har markedsført og solgt inn hos entreprenørene, og alle synes det er en god og rimelig løsning for å få orden på all kompetansen. Vi er som sagt en stiftelse og betaler ikke utbytte til noen, så hvis det viser seg om noen år at vi kan senke prisen, så gjør vi det. Våre midler benyttes kun til å drifte og videreutvikle systemene våre.

– Det handler om seriøsitet

Maskinentreprenørenes Forbund har ikke tidligere benyttet Sentralregisteret, men har produsert og sendt ut egne maskinførerbevis i en årrekke. Nå slutter organisasjonen seg altså til det nye kompetanseregisteret. Frode Andersen er MEFs representant i lederforumet og har vært involvert siden oppstarten av prosjektet. Han er ikke i tvil om at det digitale kompetanseregisteret er et stort skritt inn i fremtiden.

– Dette blir jo litt som et digitalt førerkort på mobilen. Du logger på med BankID, så får du tilgang til all den formelle dokumenterte kompetansen din der, sier Andersen.

– I dag er det jo mange som har fagbrevene sine hengende på veggen, sprengningspapirene må kanskje finnes fram og skrives ut, mens andre papirer ligger i en skuff eller i en perm, eller har kanskje blitt borte gjennom årene. Nå skal all opplæring samles og registreres i dette kompetanseregisteret, noe som vil gjøre det mer oversiktlig og langt enklere. Det handler også om seriøsitet. Dette vil være et viktig verktøy mot svart økonomi og sosial dumping, samtidig som det vil øke sikkerheten i bygg- og anleggsbransjen, sier han.