Lokale entreprenører bygde E16 på én uke

Dokka Entreprenør AS og Åsmund Pettersen & Sønn AS får skryt av Statens vegvesen for innsatsen med å bygge midlertidig E16.

– Da flommen «Hans» gjorde at Ådalsaelva vasket ut terrenget og skapte rasfare for E16 ved Follum på Hønefoss, så vi raskt behovet for å etablere en midlertidig vei for E16 som kan brukes når europaveien må stenges i påvente av sikring av strekningen forbi skredområdet. Den midlertidige veien gjør at trafikken vil bli ledet over på Follumvegen, som brukes som delstrekning fram til krysset på E16 nord for den skredutsatte strekningen, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord, i en pressemelding.

Dyktige og løsningsorienterte

I løpet av ei drøy uke ble veien bygget etter solide tverrfaglige forberedelser og rask gjennomføring.

Annonse

– Det gis en spesiell honnør til dyktige og løsningsorienterte entreprenører i Dokka Entreprenør AS og Åsmund Pettersen & Sønn AS som har gjort en kjempejobb med dette oppdraget.

E16 nord for Follum i Hønefoss ligger nært Ådalselva på et parti der terrenget inn mot E16 er utsatt for utgliding og skred. (Foto: Statens vegvesen)

E16 nord for Follum i Hønefoss ligger nært Ådalselva på et parti der terrenget inn mot E16 er utsatt for utgliding og skred. (Foto: Statens vegvesen)

Utenom Hønefoss sentrum

– Vi har forsøkt å være i forkant for å unngå at veien raser ut uten at vi har et forsvarlig alternativ for trafikken, sier Gunnar Eiterjord.

– Alternativet ville vært å sende store mengder trafikk, inkludert mange vogntog, gjennom sentrumsgatene på Hønefoss, med de utfordringene det gir. Dette er både et trafikksikkerhets- og fremkommelighetstiltak, understreker Eiterjord

Når trafikken er midlertidig lagt om vil Veivesenet starte arbeidet med sikringstiltak for E16-traseen forbi rasstedet.

Ikke europavei-standard

– Når vi har bygget en vei på så kort tid så betyr det at veien ikke holder den samme standarden som øvrig E16. Vi ber om at trafikanter er obs på dette, tar hensyn og kjører etter forholdene, avslutter Eiterjord.

Trafikken legges om mandag 18. september kl. 20.00.