Satser for fullt på styrt løsmasseboring

Entreprenørservice har rekruttert åtte eksperter fra Danmark, og satser for fullt innen styrt løsmasseboring.

Avansert boreteknikk har helt siden Entreprenørservice ble etablert i 1962, vært en grunnpilarene i selskapets virksomhet. Styrt boring i løsmasser har vært et av spesialområdene som boreavdelingen har satset på helt siden 2013.

Det siste året har imidlertid avdelingen hatt lav aktivitet som følge av personalmangel. Nå er imidlertid personalkabalen løst, og avdelingen får hele åtte nye ansatte i løpet av sommeren.

Annonse

– Vi har ansatt åtte nye kollegaer fra Danmark og kan nå skilte med over 160 års erfaring innen styrt boring totalt i selskapet. Med ti ansatte og tre moderne borerigger, er vi klar til å gjøre et skikkelig løft og ta tilbake posisjonen vi hadde i mange år i dette viktige markedet, forteller Kristian Brende, adm.dir. i Entreprenørservice, i en pressemelding.

Store og komplekse prosjekter

Selv om aktiviteten innen styrt boring har vært noe redusert siste året, skal selskapet ha flere jobber på gang, slik at alle de nyansatte vil gå rett ut i prosjekt.

– Det er ikke tvil om at markedet for no-dig metoder er økende og det vi særlig sikter oss inn mot er de litt større og komplekse prosjektene, gjerne kombinasjonsprosjekter som både har boring i fjell og boring i løsmasser. Samtidig har vi nå kapasitet til å gjøre kortere og mindre jobber også, med den fleksibiliteten vi nå har i maskinparken og på bemanningssiden. Vi har allerede investert i maskinene, nå har vi utvidet kompetansen ytterligere, slår Brende fast.

Kristian Brende, adm.dir. i Entreprenørservice (t.h.), er veldig glad for at Morten Oxholm med sin unike kompetanse innen styrt boring begynner i selskapet. (Foto: Entreprenørservice)

Kristian Brende, adm.dir. i Entreprenørservice (t.h.), er veldig glad for at Morten Oxholm med sin unike kompetanse innen styrt boring begynner i selskapet. (Foto: Entreprenørservice)

Lang erfaring

Brende trekker særlig frem spisskompetansen til en av de nyansatte.

– Morten Oxholm besitter en unik kompetanse innen styrt boring og med han på plass besitter vi nå en bransjekunnskap som er helt unik i Norge.

Oxholm har over 20 års erfaring innen fagområdet. Han har bygget opp avdelingen for styrt boring i det som i dag skal være Danmarks største aktør. I 2019 etablerte han et eget selskap som de siste årene skal ha hatt en betydelig omsetning sør i Danmark og nordre deler av Tyskland.

– Jeg har lenge hatt et ønske om å jobbe i Norge, og er faglig trigget av den spennende geologien og ikke minst kombinasjonen av boring i løsmasser og fjell. Jeg har også et meget godt inntrykk av Entreprenørservice. Det er et selskap som jeg har kjent til i flere år, og som mange kolleger av meg har gitt svært gode skussmål. Nå gleder jeg meg til å ta fatt på et nytt kapittel i karrieren, sier Morten Oxholm.