-En gledens dag for Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2

Prosjektleder Anne-Grethe Nordahl i Statens vegvesen var både overrasket og glad da nyheten om oppstartbevilgning til Oslofjordforbindelsen ble kjent.

-Vi fikk godkjent reguleringsplan for hele prosjektet alt i 2015. Kommunene og Viken fylke har gitt sin tilslutning til bompengefinansierintakster og bomplassering. Prosjektet har vært til ekstern kvalitetssikring (KS2). Får vi stortingsvedtak om penger om ikke så lenge er vi klare, sier Nordahl i en pressemelding.

Men først må hun samle «gjengen» på Nygård i Ås igjen. Etter stoppordren i vinter har de lånt ut nesten hele staben til andre prosjekter, blant annet til E18 Vestkorridoren.

Annonse

Før sommeren 2024

Det jobbes med å ferdigstille konkurransegrunnlaget for totalentreprise slik at det kan bli sendt ut før sommeren 2024. Deretter gjennomføres selve anskaffelsen med kvalifisering av tilbydere og forhandlinger.

-Da er vi klare til byggestart så snart det lar seg gjøre, sier en glad prosjektleder Anne-Grethe Nordahl i Statens vegvesen.

Det var samferdselsminister Jon-Ivar Nygård som slapp nyheten på gangbrua over E134 på Måna i Frogn mandag denne uken. Han fortalte dette til lokalpolitikere fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet fra begge sider av fjorden.

Første etappe av E134 Oslofjordforbindelsen mellom Asker og Frogn ble åpnet 29. juni 2000. Nå er det håp om at ny E134 fra Verpen i asker og fram til Vassum og E6 kan stå ferdig i fire felt innen 2030.