Borer gjennom skipstunnelen – kartlegger fjellet

Kystverket er i gang med en ny runde kjerneboring for å undersøke fjellkvaliteten i traseen for Stad skipstunnel. Arbeidet blir gjort for å redusere usikkerheten før tunneldriving og sikringsarbeid i tunnelen.

Boringa skjer fra Kjøde-sida, der en borerigg går inn i fjellet i overkant av fylkesveien. Totalt skal Kystverket bore opp mot 1050 meter i retning nordvest, parallelt med planlagt skipstunnel. Kjerneprøvene har en minimumsdiameter på 45 mm. Dette ifølge en pressemelding fra Kystverket.

Borer for andre gang

Kjerneboringa er en videreføring av arbeidet som ble gjort i 2019, då man kom 800 meter inn i fjellet, men bare drøyt 150 meter var fra Kjøde-siden.

Annonse

– Målet nå er å få boret gjennom resten av tunnelen, slik at hele tunnelløpet på totalt 1700 meter skal være kartlagt. Vi gjør dette for å ha bedre kontroll på fjellkvalitet og grunnforhold, som er et sentralt risiko- og usikkerheitselement i prosjektet, sier prosjektleder for Stad skipstunnel i Kystverket, Terje Skjeppestad.

Boringen, som utføres av Entreprenørservice AS, skal pågå til litt utpå høsten. Arbeidet gjøres på dagtid.

Stad skipstunnel, slik den etter planen vil se ut når den er ferdig, fra inn-/utseiling i Kjøde. (Illustrasjon: Multiconsult/LINK Arkitektur)

Stad skipstunnel, slik den etter planen vil se ut når den er ferdig, fra inn-/utseiling i Kjøde. (Illustrasjon: Multiconsult/LINK Arkitektur)

Regjeringen har bedt Kystverket om å se på muligheten for å redusere kostnadene med å bygge Stad skipstunnel.

– Vi jobbar kontinuerlig med å optimalisere prosjektet og redusere usikkerhet og kostnader. Kjerneboringen er en del av dette. Greier vi å redusere risiko og usikkerhet, greier vi også å redusere kostnader, sier Skjeppestad.

Les mer om Stad skipstunnel på Kystverkets nettsider.