Skanska skal bygge bro for 800 mill. i Vestland

Skanska har signert kontakt med Vestland fylkeskommune om prosjektering og bygging av Ytre Steinsund bro.

Den nye broen vil erstatte fergesambandet Daløy-Haldorsneset. Noe som vil gi innbyggerne på øya Ytre Sula i Solund kommune, et fast og døgnåpent samband med naboøya Sula og kommunesenteret Hardbakke.

Fritt-frambygg-metoden

Kontrakten inkluderer design og bygging av en ny bro på 811 meter.

Annonse

Broen bygges etter fritt-frambygg-metoden, og den vil ha fem spenn hvorav det lengste blir på 260 meter. Høyden på broen bli ca. 50 meter.

– Vi har en ambisjon om å ha en betydelig posisjon innen brobygging i Norge og dette prosjektet passer meget godt til vår kompetanse og gjennomføringskapasitet. Dette blir en spektakulær bro i vakker natur, og vi gleder oss til å være med å realisere dette viktige prosjektet for lokalsamfunnet ute på Ytre Sula, sier Gregor Gucwa, prosjektsjef i Skanska Anlegg med ansvar for broer, i en pressemelding.

Ferdig i 2026

Prosjektet gjennomføres i totalentreprise, og Skanska har med seg Multiconsult som rådgiver. Umiddelbart etter kontraktsignering starter arbeidet med å detaljprosjektere og planlegge brobygginga.

Anleggsarbeidene starter i januar 2024 og prosjektet skal være ferdigstilt i fjerde kvartal 2026. Prosjektet blir sertifisert i henhold til «BREEAM Infrastructure for design and construction» med ambisjon om nivå Very Good.

Kontrakten har en verdi på 800 MNOK og inngår i ordrereserven for andre kvartal 2023.