Første salve med nytt sprengstoff

Sammen med Statens vegvesen og Hypex Bio Norge, utførte Skanska det som skal være verdens første kommersielle tunnelsalve med et helt nytt og nitrogen-fritt sprengstoff.

Sprengstoffet er helt uten nitrogen, og med det har Hypex Bio Norge klart det ingen andre tidligere har klart, nemlig å utvikle et stabilt hydrogenperoksid-basert sprengstoff med de samme egenskapene som konvensjonelt sprengstoff, ifølge en melding fra Skanska.

Sprengstoffet går under navnet Hydrogenperoksidemulsjon, med forkortelsen HPE, og første kommersielle tunnelsalve ble avfyrt på veiprosjektet E16 Bjørum-Skaret.

Annonse

Utfordrende og kostbart

Nitrogenavrenning fra tradisjonelt sprengstoff er en miljøutfordring knyttet til sprengningsarbeider i veiprosjekter.

Årlig skal dette føre til at betydelige mengder nitrat ender opp i vann og vassdrag. Håndtering av forhøyde nitrogenkonsentrasjoner, samt uomsatt sprengstoff i steinmasser, er både utfordrende og kostbart.

I tillegg til å være et sprengstoff som ikke forurenser vann, gir fravær av nitrogen i HPE-sprengstoffet en mye mildere «ladd» fra salvene. Dette forbedrer luftkvaliteten i tunnelen betraktelig under produksjonen, ifølge Skanska.

Merkedag

Videre arbeidet består av gjennomføring av resterende salver, og innhenting av data knyttet til pågående vann- og luftovervåking.

– Dagen i dag er en merkedag for oss i Skanska og vårt arbeid mot en mer miljøvennlig og bærekraftig tunneldrift. I tillegg er den selvfølgelig en svært viktig milepel for Hypex Bio. Vi gleder oss til fortsettelsen, skriver Skanska.