Verdens nordligste Sennebogen

Ved Longyearbyen lokalstyres miljøstasjon, som for øvrig er verdens nordligste i sitt slag, ble verdens nordligste Sennebogen tatt i bruk for å håndtere avfallet fra en av verdens nordligste bosetninger.

Synes du det ble litt mye «verdens nordligste» i innledningen, så er det ikke til å unngå når man omtaler det som skjer i Longyearbyen. Man er nemlig veldig langt nord når man er på 78 grader nord. Det er faktisk kortere avstand til Nordpolen (1309 km) enn det er til Oslo (2046 km) når man står på flyplassen i Longyearbyen.

50-års perspektiv

Det bor ca. 2300 mennesker i Longyearbyen og alle disse produserer store mengder avfall. For ikke å snakke om alle turistene som besøker byen hvert år. For å kunne håndtere alt dette avfallet, ble det besluttet av Longyearbyen lokalstyre å bygge ny miljøstasjon.

Annonse

Kravet var at miljøstasjonen skulle være dimensjonert for en forventet mengde 50 år frem i tid. I tillegg skal avfallshåndteringen i Longyearbyen være minst like god, ressurs- og miljømessig, som på fastlandet.

Stasjonen er på totalt 3400 kvadratmeter og inneholder kontorer, mottaksanlegg og sorteringshall. Den ble bygget av Consto og sto ferdig i 2021.

Miljøstasjonen tar imot ca. 2000 tonn avfall årlig fra private, næringslivet og cruisebåter. Sennebogen-maskinen brukes til å sortere og mate avfallet inn i kverna. (Foto: Njål Hagen)

Miljøstasjonen tar imot ca. 2000 tonn avfall årlig fra private, næringslivet og cruisebåter. Sennebogen-maskinen brukes til å sortere og mate avfallet inn i kverna. (Foto: Njål Hagen)

Innendørs sorteringsanlegg

Vi blir møtt av driftsleder Hans Petter Lauritsen og driftsoperatør Per-Marius Teigen i det vi går inn i miljøstasjonen. De tar oss med inn i hallen hvor privatpersoner kan kjøre inn og levere avfall. Systemet er det samme som vi er vant med fra miljøstasjoner på fastlandet. Den eneste forskjellen er at her er alt innendørs.

Her står containere på rad og rekke hvor det forskjellige avfallet kan kastes.

– Vi tar imot både privat- og næringsavfall. I tillegg tar vi imot avfall fra cruisebåtene når de ligger til kai. Det skaper store topper og da går det jevnt en stund, sier Lauritsen.

De er totalt fire ansatte på anlegget, og årlig tar de imot ca. 2000 tonn avfall.

Alt avfall sendes med båt til Tromsø for videre behandling hos Remiks. Mye av avfallet pakkes i plast og sendes i lukkede containere. (Foto: Njål Hagen)

Alt avfall sendes med båt til Tromsø for videre behandling hos Remiks. Mye av avfallet pakkes i plast og sendes i lukkede containere. (Foto: Njål Hagen)

Lukkede containere

I neste hall blir avfallet sortert og pakket i lukkede containere, før det sendes til Remiks i Tromsø for videre behandling.

Det er her Sennebogen 817E-maskinen står. Maskinen ble levert i september i 2022 og har, da vi er på besøk, gått 150 timer.

– Jeg er veldig fornøyd med Sennebogen-maskinen så langt, sier Per-Marius Teigen.

Han nevner spesielt god førerkomfort og den hev- og senkbare hytta som to positive faktorer ved maskinen. Maskinen brukes til å sortere avfallet, og til å mate kverna som tygger avfallet ned til mindre fraksjoner.

Deretter går avfallet inn i et sorteringsanlegg, før det pakkes inn i plast og stables i lukkede containere.

I tillegg til Sennebogen-maskinen, har miljøstasjonen en Volvo L90H (hjullaster) og to Volvo lastebiler, FM450 og FMX540. Lastebilene brukes til å frakte avfall til og fra miljøstasjonen.

Fra venstre: Knut Grepperud, produktsjef Sennebogen hos Volvo Maskin, Jørgen Gulstad, distriktssjef hos Volvo Maskin, Attila Troll, produktsjef hos Sennebogen, Per-Marius Teigen, driftsoperatør, og Hans Petter Lauritsen, driftssjef. De to sistnevnte er ansatt ved Longyearbyen miljøstasjon. (Foto: Njål Hagen)

Fra venstre: Knut Grepperud, produktsjef Sennebogen hos Volvo Maskin, Jørgen Gulstad, distriktssjef hos Volvo Maskin, Attila Troll, produktsjef hos Sennebogen, Per-Marius Teigen, driftsoperatør, og Hans Petter Lauritsen, driftssjef. De to sistnevnte er ansatt ved Longyearbyen miljøstasjon. (Foto: Njål Hagen)

Longyearbyen miljøstasjon er på totalt 3400 kvadratmeter og inneholder kontorer, mottaksanlegg og sorteringshall. Den ble bygget av Consto og sto ferdig i 2021. (Foto: Njål Hagen)

Longyearbyen miljøstasjon er på totalt 3400 kvadratmeter og inneholder kontorer, mottaksanlegg og sorteringshall. Den ble bygget av Consto og sto ferdig i 2021. (Foto: Njål Hagen)

Panelet inne i miljøstasjonen er fra husene som ble tatt av snøskredet i 2015. (Foto: Njål Hagen)

Panelet inne i miljøstasjonen er fra husene som ble tatt av snøskredet i 2015. (Foto: Njål Hagen)