Signerte milliardkontrakt på E18 Vestkorridoren

Skanska og Statens vegvesen har signert kontrakten på prosjektering og bygging av strekningen Fornebukrysset-Strand, til en kontraktssum på 4,6 milliarder kroner.

Les også: Skanska skal bygge E18-strekning for 4,6 milliarder

Kontrakten på strekningen Fornbebukrysset-Strand er den største kontrakten på prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta, etappe 1 på Vestkorridoren.  Signeringen, som fant sted den uken, innebærer at Skanska Norge skal prosjektere og bygge totalt 2,3 kilometer ny E18 mellom Fornebukrysset og Strand i Bærum kommune.

Annonse

Strekningen får 2×3 felt, hvorav ett felt i hver retning blir sambruksfelt for kollektiv og tungbil. Bygging av 660 meter av Høviktunnelen inngår også i kontrakten. I tillegg inngår byggingen av Vestre lenke fra Arenakrysset på Fornebu til entreprisegrensen i Gjønnestunnelen rett nord for Høviktunnelen. Det skal også prosjekeres og bygges hovedsykkelveg mellom Fornebukrysset og Strand.

Takket for tilliten

Anders Geirstad, direktør for Anlegg hos Skanska Norge takket for tilliten og viste til Skanskas visjon om å bygge for et bedre samfunn.

– Det vil vi være med på her på Vestkorridoren. Rett over ferien er vi i gang med full drift her. Og det skal vi gjøre på en måte som ivaretar naboer og bærekraft, uttalte Geirstad i en pressemelding.

Assisterende veidirektør Ove Myrvåg tok i sin tale utgangspunkt i Veivesenets overordnede mål om et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem som også dette prosjektet må levere på.

– I innkjøpsprosessen har vi blant annet stilt krav om bruk av elektriske anleggsmaskiner, noe Skanska har levert på. Dagens signering er også en stor milepæl på vegen for bedre kollektivmuligheter og sykkelmuligheter. Jeg ser fram til åpningen av de nye veien i slutten av dette tiåret, sa han.