Skanska skal bygge E18-strekning for 4,6 milliarder

Statens vegvesen har innstilt Skanska Norge AS som totalleverandør for strekningen Fornebukrysset-Strand. Dette er den største kontrakten på første etappe på E18 Vestkorridoren.

Statens vegvesen lyste ut konkurranse om prosjektering og bygging av E102 Fornebukrysset-Strand 28. mars i 2022. Etter kvalifiseringsrunden ble tre tilbydere, Skanska Norge AS, AF Gruppen Norge AS og Obrascòn Huarte Lain S.A invitert til å gi tilbud og delta i forhandling.

Statens vegvesen har vurdert tilbudet fra Skanska Norge AS som det med best forhold mellom pris og kvalitet, og har derfor innstilt Skanska til kontrakten på prosjektering og bygging av strekningen Fornebukrysset-Strand. Dette er den største entreprisen på prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta. Kontraktssummen er på 4,6 mrd. kroner.

Annonse

Statens vegvesen tar sikte på å signere kontrakt med Skanska Norge AS 5. juni, etter at klagefristen er ute. Anleggsarbeidene starter i løpet av sommeren 2023 og vil etter planen være ferdig i 2029/2030.

Omfattende veisystem

Tildelingen innebærer at Skanska Norge AS skal prosjektere og bygge totalt 2,3 kilometer ny E18 med 2×3 felt mellom Fornebukrysset og Strand i Bærum kommune. I tillegg er det vekslingsfelter på deler av strekningen. Byggingen av 660 meter av Høviktunnelen inngår også i kontrakten. Av dette utgjør 440 meter bergtunnel.

I tillegg inngår ny veiforbindelse til Fornebu. Dette gjelder Vestre lenke fra Arenakrysset på Fornebu til entreprisegrensen i Gjønnestunnelen rett nord for Høviktunnelen.

Det skal også bygges ny hovedsykkelvei mellom Fornebukrysset og Strand. Videre omfatter kontrakten endringer av tilstøtende lokalveisystem med gang- og sykkelveier. Rundt 60 større og mindre konstruksjoner og tekniske bygg inngår i kontrakten.

Klargjort anleggsområde

På strekningen Fornebukrysset-Strand har det pågått forberedende anleggsarbeider fra juni 2021 til april i år. Dette arbeidet har klargjort anleggsområdet og flyttet dagens E18 til omlagt trasé for å gi plass til at arbeidet med hovedentreprisen E102 Fornebukrysset-Strand kan starte.