Sha tapte i tingretten – saken ankes

Den ekstremt positive og arbeidsomme flyktningen Sha Ogalo, som tilsynelatende gjorde alt riktig etter han kom til Norge, må forlate Norge for å ha løyet om sin bakgrunn. Han tapte saken i Oslo tingrett, men gir ikke opp håpet og anker til lagmannsretten.

I Anleggsmaskinens første utgave i år skrev vi om den tidligere flyktningen, som kom til Norge for 12 år siden. Ved hjelp av en enorm arbeidsvilje, innstilling og innsats – kombinert med en usedvanlig sjarm og godt humør – har han funnet sin plass i anleggsbransjen. Han har tatt to fagbrev, fått fast jobb hos Sunnfjord Miljøverk i Førde, fullført fagskole og opparbeidet seg et omfattende nettverk av venner og kollegaer. Nå kan hans norske eventyr gå mot slutten.

Les også den første saken vi skrev om Sha, i 2018: Med vilje av stål og stor sjarm

Annonse

– Min feil alt sammen

Han var godt i gang med fagskole, for å utdanne seg videre innen gjenvinningsfaget, da han fikk den tunge beskjeden om at oppholdstillatelsen blir tilbakekalt og at han vises ut av landet. Han får dessuten varig innreiseforbud, og kan verken returnere til Norge eller andre Schengen-land. Grunnen? Han har løyet om bakgrunnen sin. Det var nemlig ikke Sha Ogalo, 21 år fra Kongo, som kom hit til landet i 2011, slik han hevdet overfor politiet. Sha var egentlig Shallon Onyango Odongo, 26 år, fra Nairobi, Kenya. Denne løgnen koster ham nå dyrt. Da vi møtte en sønderknust Sha i Førde i januar, insisterte han på å legge alle kortene på bordet.

– Jeg ønsker å beklage til alle jeg har løyet for, og jeg har hatt veldig dårlig samvittighet overfor alle dem som har vært snille og behjelpelige, sa han blant annet.

– Jeg har hele tiden hatt lyst til å fortelle hvem jeg egentlig er. Men jeg har ikke turt, i den situasjonen jeg har vært i, og jeg har også vært redd for å miste vennene jeg har fått. Jeg beklager veldig overfor dem jeg har skuffet. Det er min feil alt sammen, sa han.

Det er ingen tvil om at Sha trives i maskinen. (Foto: Runar F. Daler)

Håper han får være til stede i sin egen ankesak

Ved hjelp av advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS klaget Sha inn vedtaket til Utlendingsnemnda (UNE), men nemda valgte å opprettholde det. Dermed endte saken opp i rettsapparatet, og i slutten av mars slo Oslo tingrett fast at vedtaket er gyldig; Staten v/UNE vant saken fullt ut. Sha må dermed forlate landet.

Han har imidlertid ikke gitt helt opp – nå går det mot ankesak.

– Saken er anket til lagmannsretten, men i mellomtiden lever Sha nå i frykt for å bli uttransportert. Vi vet jo ikke når saken kommer opp, og han kan faktisk bli hentet og sendt ut av Norge og Schengen i mellomtiden. Det ville jo vært trist om han ikke får være til stede i sin egen ankesak, sier Malene Valkvæ Jenssen, advokatfullmektig i advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS.

Jobber for en mer forholdsmessig løsning

Jenssen er både optimist og realist når det gjelder Shas sjanser til å komme styrket ut av en ankesak.

– Det er klart at dette er vondt og trist, både for ham og forloveden hans. Myndighetene har naturligvis et behov for å sette ned foten når det blir begått brudd på utlendingsloven, slik det har blitt gjort her. Men vi mener at det ilegges en uforholdsmessig kraftig reaksjon. For myndighetene valgte her den absolutt strengeste straffen; varig innreiseforbud til hele Schengen, sier hun.

– Sha har innrømmet at han har løyet og han er villig til å ta en straff for det. Men vi vil trekke frem eksempler på andre, mer forholdsmessige løsninger, og vi håper at lagmannsretten blant annet vil legge vekt på den sterke tilknytningen han har til Norge, og ende opp med en midlere reaksjon. Jeg håper på rettferdighet i denne saken, og det skal vi jobbe hardt for.

Anleggsmaskinen vil følge denne saken videre, når den kommer opp i lagmannsretten.