Samarbeid om geologi kan spare millioner

En fornyet avtale mellom Statens vegvesen og Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) vil gi bedre, tryggere og rimeligere veier.

Det sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen og fungerende direktør Kari R. Bostad i NGU i en pressemelding.

De to statlige etatene har nå inngått en fornyet samarbeidsavtale. Målet er å bruke den geologiske kompetansen i Norge på en enda bedre måte.

Annonse

Krevende å bygge

Det er krevende å bygge og utbedre nye og gamle veier i Norge.

– Vi har stor nytte av NGUs geologiske kart, data og kunnskap. Samtidig kan vi bli flinkere til å trekke inn de geologiske ekspertene når vi planlegger store og små veiprosjekter, sier Davik.

Gode geologiske kart, data og ikke minst kunnskap, gjør det lettere å unngå uforutsette og krevende geologiske områder i veiprosjekter.

– Overraskelser i bakken kan bli kostbare når vi skal bygge tunneler, veier og broer. Riktig geologisk kunnskap til rett tid i veiplanleggingen er en god investering for samfunnet, sier Davik.

NGU mener avtalen med Veivesenet gjør det enklere å komme tidligere med i veiplanleggingen.

– Riktig geologisk kunnskap til rett tid er viktig for at Veivesenet og andre byggherrer ikke starter byggingen for tidlig. Det kan raskt gjøre veiprosjektet dyrere, sier NGU-direktøren.

Avtalen

Den nye avtalen mellom NGU og Statens vegvesen har fire hovedområder:

  • Berggrunn, løsmasser og veiprosjekter
  • Georelatert naturfare
  • Miljøgeologi
  • Ressursgeologi

Statens vegvesen har flere laboratorier som NGU vil bruke i forskningsarbeidet. De har også en borerigg, som vil være nyttig i dette arbeidet.

– Et mer krevende klima vil øke sjansen for flere skred på og langs vei i framtiden. Det har aldri vært så viktig som nå å være god på grunn, sier Davik og Bostad.