Åtte entreprenører vil bygge Ålesund-tunnel

Åtte entreprenører har meldt seg til anbudskonkurransen om å bygge den 2,6 kilometer lange Lerstadtunnelen på strekningen E136 Breivika-Lerstad i Ålesund.

Prosjektleder Ole Kristian Birkeland i Statens vegvesen er godt fornøyd med den store interessen i entreprenørmarkedet.

– Med åtte tilbydere i kvalifiseringsrunden ligger alt til rette for at vi får en god konkurranse mellom entreprenørene, sier Birkeland, i en pressemelding.

Annonse

Åtte entreprenører

Konkurransen ble lyst ut for fem uker siden. Da fristen for å levere forespørsel om å delta i konkurransen gikk ut 19. juni, hadde følgende meldt seg:

  • AF gruppen AS
  • Arbeidsfellesskapet Bertelsen & Garpestad og Metrostav Norge AS
  • Arbeidsfellesskapet Aurstad – Dragados JV
  • Arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS og Allgrunn AS
  • NCC Norge AS
  • Obrascón Huarte Lain, S.A. (OHLA)
  • Arbeidsfellesskapet Risa AS og Leonard Nilsen og Sønner AS
  • Veidekke Entreprenør AS

Prekvalifisering og forhandlinger

Arbeidet er lyst ut som en utførelsesentreprise, og prosessen blir gjennomført som anskaffelse med prekvalifisering og forhandling.

Veivesenet skal nå gå gjennom dokumentene fra tilbyderne for å se om de oppfyller kvalifikasjonskravene.

– Deretter skal vi evaluere og rangere de basert på dokumentasjonen de har levert, for til slutt å velge ut tre til fem entreprenører som går videre til neste fase, sier Birkeland.

Forhandlinger vil pågå utover høsten, med mål om å signere kontrakt i desember. Byggestart vil bli etter nyttår, og prosjektet skal stå ferdig i 2027.

Det største prosjektet i Bypakke Ålesund

Ny innfartsvei til Ålesund gjennom Lerstad har vært planlagt i over 40 år, og er det største og mest omfattende tiltaket i Bypakke Ålesund.

Den nye veien vil i hovedsak gå i en tunnel på 2,6 kilometer, og vil avlaste dagens Lerstadveg og E136 gjennom bydelene Moa og Åse.

Det blir nytt toplanskryss i vest, og gang- og sykkelvei på hele strekningen.

Når tunnelen står ferdig, vil det gi et stort løft for bydelen. Gjennomgangstrafikken blir flyttet vekk fra nærmiljøet, og ny gang- og sykkelvei gjør det tryggere å bevege seg i området, ifølge Veivesenet.