Veivesenet prioriterer 200 prosjekter på riksveiene

Statens vegvesen la mandag 15. mai fram en oversikt over 200 prosjekter som skal bidra til å stanse forfallet på riksveiene. Veivesenets prioriteringsliste for utbyggingsprosjekter ble også lagt frem.

– Vi prioriterer drift- og vedlikehold høyere. Etter flere år med økende etterslep, vil vi snu utviklingen, sa veidirektør Ingrid Dahl Hovland under pressekonferansen.

Det kommer godt med at regjeringen torsdag varslet en styrking av drift og vedlikehold med 1,2 milliarder kroner i revidert budsjett.

Annonse

– Vi tror dette blir et vendepunkt der vi kan ruste opp riksveiene, sa hun.

Over hele landet

– Vi skal ta vare på det vi har, vi skal utbedre det vi kan og skal bygge nytt når vi må. Det er trangere tider, og det betyr at noen store utbygginger skyves ut i tid, men det betyr ikke at det ikke gjøres noe, sa divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo.

– Bare i 2023 gjennomfører Veivesenet over 200 investeringer og vedlikeholdstiltak i hele landet.

I sum er dette prosjekter som gjør at veiene blir tryggere; For eksempel nye gang- og sykkelveier, nye kryssløsninger, utbedring av skredfarlige punkter, bredere og mer oversiktlig vei, samt nye rekkverk.

Se Veivesenets liste over vedlikeholdstiltak her.

MEF fornøyd

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er godt fornøyd med Statens vegvesens satsing på veivedlikehold.

– Det er godt å se alle prosjektene som nå skal ut i anleggsmarkedet. Øverst på vår prioriteringsliste, har vi hatt krav om en satsing på vedlikehold. Det er en gledens dag at vi kan se at forfall skal bli til forbedring av veiene våre. Vi har mange entreprenører som er klare for å gjøre veiene våre tryggere, sier administrerende direktør i MEF, Julie Brodtkorb

– Norge er et langstrakt land og veiene binder folket sammen og får varer ut i markedet. Jeg er glad for at regjeringen har fulgt opp MEFs krav om å øke vedlikeholdet av veiene våre. Nå ser vi politisk handling bli til håndfaste prosjekter for å gjøre veiene tryggere. Våre entreprenører har mye ledig kapasitet og jeg vet at mange entreprenører sitter klare med kalkulatorene for å regne på nye jobber. Det kommer godt med i krevende tider, sier Brodtkorb.

Veivesenets prioriteringsliste

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik orienterte så om porteføljeprioriteringen, som Veivesenet oversendte Samferdselsdepartementet fredag 12. mai.

Dette gjelder store prosjekter, det vil si prosjekter som er kostnadsberegnet til over 1 milliard kroner.

– Disse fire veiprosjektene, som er modne og klare for start, står øverst på Statens vegvesens prioriteringslister, sa Davik:

  1. E134 Oslofjordforbindelsen (Viken)
  2. E134 Røldal–Seljestad (Vestland)
  3. E6 Mergården–Mørsvikbotn (Nordland)
  4. E6 Hylland–Slæen (Vestland)

Den videre prioriteringslisten, som er basert på modenhet, samfunnsøkonomisk nytte, ikke prissatte konsekvenser, og endringer fra forrige rullering, er som følger:

5. E134 Saggrenda–Elgsjø
6. E45 Kløfta
7. E16 Arna–Stanghelle
8. E39 Ådland–Svegatjørn (Hordfast)
9. E39 Ålesund–Molde (Møreaksen)
10. E134 Dagslett–E19 (Viker)
11. E39 Storehaugen–Førde
12. E39 Ringvei øst, Vågsbotn–Klauvaneset
13. Rv 22 Glommakryssing
14. E10 Nappstraumen–Å
15. E39 Volda–Furene
16. E19 Retvet–Vinterbro
17. E8 Flyplasstunnelen Tromsø
18. E39 Osli–Ålgård
19. Rv5 Erdal–Naustdal

Klima og miljø

– Bærekraftarbeidet skal være med oss i alt vi gjør. Veivesenet har utarbeidet en helhetlig strategi for bærekraft på anleggene, i veitrafikken og i byområdene, sa veidirektøren.

Veivesenet jobber også for nullutslipp og elektrifisering.

– Vi har vist at det er mulig ved at en stor del av ferjene på riksveinettet er nå utslippsfrie. To ganger har vi vært først i verden: I 2010 med verdens første batteriferje Ampere – og før påsken i år med verdens første ferge på hydrogen, MS Hydra, sa Hovland.

I 2033 skal riksveifergene være helt utslippsfrie.

Nasjonal ladestrategi for tungbiler

84 prosent av alle nye personbiler er elektriske biler.

– Nye steg skal tas mot nullutslipp. Nå er det varebilene som kommer. Fremover er det viktig å sørge for at tungbilene komme etter. Her må staten bidra ved til å legge godt til rette for ladeplasser, sa veidirektøren.

Veivesenet har pekt ut strekninger der en må etablere lading for tunge kjøretøy.

  • Rv. 3 i Østerdalen
  • E18 i Aust-Agder
  • Rv. 7 Gol

Det må også etableres regional distribusjon i Østlandsområdet:

  • E6 sørover (Ås – Fredrikstad)
  • E18 sørover (Lier – Drammen) og/eller
  • E6 nordover (Gardermoen – Minnesund)