Regjeringen vil bruke 1,2 mrd. mer på vedlikehold av riksveier

Regjeringen foreslår styrking av drift og vedlikehold på riksveier med 1,2 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2023. Dette kommer i tillegg til styrkingen med en milliard i statsbudsjettet for 2023.

– Denne regjeringen fører en ansvarlig veipolitikk. Styrkingen vi nå foreslår vil bidra til en rekordhøy satsing på drift og vedlikehold, og viser at regjeringen prioriterer å ta vare på de veiene vi har, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

– Rekordhøyt nivå

Vedlikehold er avgjørende for et robust og godt riksveinett, slik at veiene kan brukes i mange år til. Godt vedlikehold vil også medvirke til å redusere kostnadene til drift av veiinfrastrukturen, heter det i pressemeldingen. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningene til drift og vedlikehold med til sammen 1,2 milliarder kroner. Dette kommer på toppen av de 9,4 milliardene som allerede ligger inne i statsbudsjettet for 2023 til drift og vedlikehold av veier, en styrking fra 2022 med én milliard kroner.

Annonse

– Med de ekstra pengene vi nå foreslår i RNB, vil Statens vegvesen utføre betydelig mer vedlikehold i 2023 enn først planlagt. Samlet sett blir nivået på bevilgningene til drift og vedlikehold på riksveier i 2023 med dette rekordhøyt, og nærmer seg et nivå der vi vil kunne forhindre nytt forfall på norske veier i år, sier samferdselsministeren.

– Må ta vare på veiene våre

Det blir foreslått en økning på budsjettposten for drift og vedlikehold av riksveier på til sammen 1 237,3 millioner kroner. Forslaget omfatter en økning på 1 044,7 millioner kroner for å styrke vedlikeholdet av riksveier. Økningen blir finansiert med ledige midler fra andre poster på budsjettet til Samferdselsdepartementet. I tillegg kommer ekstraordinær lønns- og prisomregning på 190,9 millioner kroner på posten. I forslaget ligger også 1,8 millioner kroner til kompensasjon for midlertidig økt arbeidsgiveravgift.

– Med dette viser regjeringen vilje til å velge det som er viktig. Vi må få mer for pengene. Vi må ta vare på veiene våre, og vi må prioritere trygt og ansvarlig gjennom en urolig tid, sier Nygård.

Statens vegvesen vil prioritere vedlikeholdstiltak som kan igangsettes i 2023. Pengene skal gå til blant annet dekkelegging, bergsikring, drenering, vedlikehold av bro og tunnel, rekkverk, veiutstyr, elektro- og trafikksikringstiltak.