Starter asfaltering av riksveier i Innlandet i juni

På oppdrag for Statens vegvesen starter NCC i begynnelsen av juni opp arbeidet med å asfaltere riksveier i Innlandet fylke. Totalt skal det legges 44 000 tonn asfalt. Kontrakten har en verdi på ca. 60 mill. kroner.

​Det skal asfalteres på Veivesenets riksveier i følgende kommuner: Stange, Løten, Elverum, Trysil, Kongsvinger og Grue kommune. Med i kontrakten inngår også asfaltering nord i Eidsvoll kommune, som ligger i Viken. Dette ifølge en pressemelding fra NCC.

I tillegg til asfaltering inngår fresing av nærmere 336 000 kvadratmeter asfalt i kontrakten.  Fresearbeidene starter opp 30. mai.

Annonse

Skal levere klimaregnskap

Asfalten vil bli produsert ved NCCs asfaltfabrikk på Løten. I tildeling av kontrakten fokuserer oppdragsgiver, i tillegg til pris, også på CO2-utslippene i forbindelse med produksjon og legging av asfalten. Det skal leveres et klimaregnskap etter gjennomføringen av arbeidene.

Asfaltarbeidet krever et godt logistikkopplegg fra asfaltproduksjon, transport og legging av asfalt. Prosjektet involverer på det meste 25 personer i NCC og underentreprenører.

– Vi er svært opptatt av en sikker gjennomføring av asfalteringen og ber trafikanter om å vise hensyn og tilpasse farten og å følge skilting og de anvisninger som gis av trafikkdirigentene, sier områdesjef Øistein Bekken i NCC Industry.

Asfaltarbeidene skal etter planen være ferdigstilt i begynnelsen av oktober.