Ny opplæringslov vil ikke svekke OKAB

Innstilingen til ny opplæringslov offentliggjort; OKAB får fortsette som før. – En stor seier for lærlingene, sier MEF-sjef Julie Brodtkorb.

Nylig skrev vi om at regjeringspartiene snudde i forslaget om ny opplæringslov, og at opplæringskontorene fortsatt kan være part i lærekontrakten. Nå har innstillingen fra utdannings- og forskningskomiteen blitt offentliggjort på Stortinget, og der slås det endelig fast at OKAB kan:

    1. Være part i lærekontrakten for våre medlemmer
    2. Forvalte opplæringstilskuddet på vegne av bedriftene

Svært gledelig

– Dette er en stor lagseier, som mange har jobbet tidlig og sent for å sikre. Men først og fremst er det en stor seier for alle nåværende og kommende lærlinger der ute, som nå sikres den beste oppfølgingen også i fremtiden, sier administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Julie Brodtkorb.

Annonse

– Vår beste tolkning av Stortingets vedtak, er at OKABs drift i stor grad kan fortsette som i dag. Det er svært gledelig, for OKAB gjør en fantastisk jobb for entreprenørene våre. Regjeringen vil i forskrift kunne detaljregulere hvordan opplæringskontorene skal driftes, og MEF vil jobbe målrettet for at forskriften skal legge godt til rette for at vi forvalter tilskuddet til det beste for lærlingene og fortsatt viser oss tilliten verdig, sier hun videre.

Presisering av rolle

I den nye opplæringsloven, vil opplæringskontorene bli definert som et «samarbeidsorgan» og ikke som godkjent lærebedrift, slik det er i dag. Dette innebærer ingen negative konsekvenser for OKAB, ifølge MEF-sjefen.

– Så vidt vi kan vurdere har ikke det den store praktiske betydningen, men en presisering av at OKAB, som ikke har egenproduksjon, har en annen rolle en bedrifter som har dette, sier Brodtkorb.

– Jeg vet også at OKAB har et stort engasjement for rekruttering og formidling, og flertallet i utdannings- og forskningskomiteen slår helt eksplisitt fast at: «lov ikke er til hinder for at opplæringskontorene fortsatt kan drive veiledning og formidling av lærebedrifter for fylkeskommunen».

Utdrag fra forslaget til ny lovparagraf i opplæringsloven:

«§ 7-12 Samarbeidsorgan for lærebedrifter (opplæringskontor).
Lærebedrifter som er tilknytta eit samarbeidsorgan for lærebedrifter, kan avtale at samarbeidsorganet inngår lærekontrakt etter § 7-2 og mottar tilskot etter § 7-8 på vegner av lærebedrifta.
Departementet kan gi forskrift om samarbeidsorgan for lærebedrifter.»

Hele innstillingen til ny opplæringslov kan du lese her.