NCC asfalterer riksveier i Sør-Trøndelag

På oppdrag for Statens vegvesen skal NCC Industry asfaltere riksveier i Sør-Trøndelag. Asfaltkontrakten har en verdi på om lag 37 millioner kroner.

Totalt skal NCC Industry legge 27 000 tonn asfalt på veistrekningene på E6, E39 og Rv 70. I tillegg til produksjon og legging av asfalt, inngår også asfaltfresing av totalt 46 000 kvadratmeter gammel asfalt.

-Vi starter opp denne uken og alt skal ferdigstilles i løpet av høsten, sier Thor Kvam, Area manager i NCC Industry, i en pressemelding.

Annonse

Asfaltarbeidene gjennomføres etappevis, og i tillegg til 10 ansatte fra NCC vil 15 ansatte fra underentreprenører og transportører være involvert i arbeidet.

Sikkert frem og hjem

Veiarbeidernes og trafikantenes sikkerhet er i fokus i forbindelse med asfaltarbeidene. Arbeidet skal utføres om natten og området som skal asfalteres sikres med trafikksikring og nedsatt hastighet.

– Vis hensyn til veiarbeideren. Senk farten og følg skilting og trafikkdirigentens anvisninger. Så kommer alle som ferdes på og langs veien sikkert frem og alle som er involvert i asfaltarbeidet kommer hjem etter endt arbeidsøkt, sier Thor Kvam.