Klart for første av 639 turer

Første last med betongvegger til E16-tunnelen på Bukkesteinshøgda i Bærum gikk nylig fra Drammen havn.

En spesialbil fra Ølen Betong lastet tirsdag opp de første fem betongveggene i Drammen havn. Hver av veggene veier fem tonn.

De fraktes i en egen kassett på en lastebil spesialkonstruert for denne typen frakt på landevei.

Annonse
Frakt av tunnelvegger

Hvert av de 590 veggelementene til Bukkesteinshøgdatunnelen veier litt over fem tonn. (Foto: Kjell Wold)

118 turer og 590 veggelementer må til for å kle på den 800 meter lange toløps tunnelen på ny E16 mellom Sandvika og Sollihøgda, på delstrekningen Bjørum-Skaret.

Når Bukkesteinshøgdatunnelen er kledd inn med sine 590 vegger, kommer det ytterligere båtlaster med tunnelvegger fra Vestlandet til Drammen.

For til den 3,4 km lange Sollihøgdatunnelen er det bestilt over 2500 veggelementer.

Det betyr at lastebilen totalt må kjøre 639 turer mellom Drammen og Bærum/Hole for å kle de to E16-tunnelene, ifølge Statens vegvesen.

Innkledningen av Sollihøgdatunnelen vil skje først i 2024.

Spesialhenger

Fem og fem veggelementer lastes på en kassett som skyves inn i spesialhengeren. (Foto: Kjell Wold)