Flomsikring: Har sikret vassdrag mot flom

NVE har det siste året jobbet med å utføre flomsikring langs vassdragene Brandrudsåa og Trillabekken i Sør-Fron kommune. Hyppige flommer i området på grunn av kraftige nedbørsmengder har tidligere resultert i skader på eiendommer, senest sommeren 2017.

Sikringsprosjektet som nå er ferdigstilt gjør at flomfaren er redusert for boligene som ligger langs vassdraget.

– Dette er et godt eksempel på et flomsikringsprosjekt der anleggsfasen har gått raskt og effektivt, og der planleggingsarbeidet ble satt i gang relativt kort tid etter den siste skadeflommen i området, sier regionsjef Toril Hofshagen, i en pressemelding.

Annonse

Samarbeid har vært nøkkelen

– Elven ligger tett på flere bolighus, så det har vært viktig med god kommunikasjon med beboere underveis i prosjektet. Et godt samarbeid med Sør-Fron kommune, den lokale entreprenøren og konsulent har gjort at prosjektet har vært vellykket, forteller Hofshagen.

Prosjektet har blitt utført av Erling Rolstad AS fra Vinstra, med Multiconsult AS som konsulent. Totalt har prosjektet kostet 13 millioner kroner.

Arbeidene som er utført har blant annet inkludert plastring langs elvekanter og elvebunnen, bygging av en betongmur ved ett bolighus, såing av plenarealer og ny beplantning hvor det var nødvendig.

Selve overleveringen av anlegget ble gjort med et skikkelig smell over bekken. (Video: NVE)

Lettelse og glede

Onsdag 24. mai ble flomsikringsanlegget offisielt overlevert fra vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund til en fornøyd ordfører i Sør-Fron kommune, Ole Tvete Muriteigen. Beboere i området møtte også opp. De uttrykte lettelse og stor glede over at husene deres nå står trygt.

– Takk for godt utført arbeid av alle involverte og viktig prioritering. NVE må få en langt større pott for å få gjort mye mer av slikt, sa ordfører Muriteigen.